Celostátní přehlídka SOČ

Účast v nejprestižnější středoškolské soutěži má na naší škole dlouholetou tradici. Středoškolská odborná činnost (SOČ) umožňuje studentům vyzkoušet si nejen znalosti v oboru, který je zajímá, ale propojit je i s informacemi jazykovými, technickými a v neposlední řadě i prezentačními.Ve dnech 16. - 18. června 2017 se uskutečnila v Boskovicích celostátní přehlídka 39. ročníku soutěže SOČ. Naši školu reprezentovali Radek Maderka a Anna Leischnerová (na snímku), kteří vítězně prošli okresním a krajským kolem. Obsadili shodně čestná desátá místa v oboru pedagogika a zemědělství.

V následujících řádcích si můžete přečíst postřehy Radka Maderky.
Celkově mé pocity jsou takové, že to byla velmi dobrá zkušenost a poznal jsem spoustu nových lidí. Obhajoby mi daly mnoho zkušeností ohledně prezentačních dovedností a schopností obhájit si svou práci a stručně ji představit jak porotě, tak i obyčejným divákům. Od ostatních soutěžících jsem si odnesl spoustu poznatků ohledně jimi zkoumaného problému. Po obhajobách jsme debatovali s komisí o výběru vysokých škol.
Po celé tři dny nás čekal bohatý kulturní program. Kromě kina a návštěvy zámku, jsme se seznámili s výrobou posterových prezentací, vyslechli řadu zajímavých přednášek atd. Nejvíce mě zaujala návštěva Moravského krasu. V neděli kolem 7:30 vyrazil jeden ze dvou autobusů na prohlídku Punkevní jeskyně a Macochy. Nejprve jsme prošli Punkevní jeskyni, viděl jsem spoustu nádherných stalagnátů, stalagnitů. Prohlídka byla rozdělena na dvě části. První část „suchá“, kdy jsme procházeli v chodbách jeskyně a část mokrá, kdy jsme se plavili na lodi po slepém rameni řeky Punkvy, které zasahovalo i do jeskyně. Po prohlídce jsme jeli zpět autobusem na oběd a posléze na vyhlášení výsledků.
Na hotelu bylo velmi živo a zábava. Poznal jsem spoustu nových lidí nejen z Jihomoravského kraje, ale i z ostatních krajů. Zároveň jsem zkoukl jeden z nových filmů a také jsem poznal krásy Jihomoravského kraje. Tuto soutěž doporučuji všem! Nejprve jsem si nevěřil a nevěřil jsem ani tomu, že dokážu napsat takhle kvalitní práci, která by prošla až na celostátní přehlídku. Myslím si, že je to velmi obohacující zkušenost a dodá vám to potřebné zkušenosti pro studium na VŠ.
Celá tato soutěž není jen o vypracování práce a obhajobě, ale i o tom, že si užijete spousty legrace a poznáte při tom spoustu milých, velmi chytrých a nadaných lidí. Jděte do toho!

Radek Maderka, P3.C

 


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.