Organizace školního roku 2019-2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

28. – 29. 8. praktická MZ – OA  
Září  
2. 9. v 8:00 hod. ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  
3. 9. – 6. 9. adaptační kurzy:  
G1.A – PaedDr. A. Paulenková: 3. 9. – vycházka do NP Podyjí
  4. 9. – poznávání města Znojma (SVČ Znojmo)
G1.B – Mgr. Š. Čižmářová: 3. 9. – NP Podyjí
  4. 9. – centrum Vodárna
P1.A – Mgr. R. Dokulil: 4. 9. vycházka po městě, poznávání okolí
  5. 9. vycházka do NP Podyjí s průvodcem
P1.B – Mgr. V. Krčál: 5. 9. SVČ Znojmo, 100,-/žák
  6. 9. centrum volného času Vodárna, 180,-/žák
P1.C – Mgr. P. Kratochvíl: 6. 9. centrum volného času Vodárna
  5. 9. vycházka s průvodcem do NP Podyjí
   
E1.B – Mgr. M. Benda: 5. 9. - Vodárna Pod Obří hlavou
  6. 9. - Quest od Vlkovy věže na Hradiště (zajišťuje Mgr. Leischnerová)
E1.C – Mgr. V. Bastlová: 5. 9. - Vodárna Pod Obří hlavou
  6. 9. - Quest od Vlkovy věže na Hradiště (zajišťuje Mgr. Leischnerová)

 

2. 9. – 4. 9. podzimní termín společné části MZ (PP, DT)
6. 9. – DOD na OA (100. výročí založení OA) pro absolventy a veřejnost
9. - 13. 9. sportovně - turistický kurz P3.A, p. Hrůzová, p. Karas, p. Volcová
10. 9. + 11. 9. praktická MZ z Tv
12. 9. – ústní maturitní zkoušky, podzimní termín
12. 9. Jednotlivá MZ z pedagogiky
13. 9. – ZHV – ředitelské volno pro žáky na OA, G. + SPgŠ – zkrácené vyučování
13. 9. – odevzdání tematických plánů, plánů TU, plánů předmětových komisí, plánů výchovných poradců a ŠMP, plánů exkurzí
13. 9. odevzdání přihlášek do nepovinných předmětů
13. 9. odevzdání uplatnění absolventů za škol. rok 2018/19
18. 9. – exkurze do Orlího hnízda (Německo), G3.B, G6.A + doplní žáci z G4. B + 8. A, p. Horinová, p. Maňurová
29. 9. zveřejnění seznamu tematických okruhů a seznamu literatury k MZ 2020
30. 9. – 11. 10. odborná praxe 4. ročníků OA
 
Říjen
Výuka ESI E 3. C - 30. 9. – 4. 10.
Burza škol Jindřichův Hradec 3. 10. 2019
Burza škol Břeclav 15. 10. – 16. 10. 2019
Burza škol Třebíč 17. 10. 2019
Gaudeamus Brno – 22. – 24. 10.
Státní svátek 28. 10.
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10.
 
Listopad
DOD: 1. 11. 2019
Burza škol Znojmo 1. 11. 2019
Burza škol Jihlava 8. 11. 2019
6. - 9. 11. PEDAGOGICKÁ POEMA Prachatice
Burza škol Žďár nad Sázavou 14. 11. 2019
Pedagogická rada OA 11. 11. 15:00 hod.
Schůzky rodičů OA 12. 11. 16:30, výbor SR v 16:00 hod.
Pedagogická rada G + SPgŠ 13. 11. 15:00 hod.
Schůzky rodičů G + SPgŠ 14. 11. 16:30, výbor SR v 16:00 hod.
Maturitní plesy G + SPGŠ:
15. 11. P4.B, P4.C
16. 11. G4.B, 8.A
22. 11. P4.A
 
Prosinec
Přihlášky k jarní části MZ – do 15. 12. 2019
Maturitní ples E4.B, E4.C (OA) – 6. 12. 2019
Pedagogická praxe: P4.A, P4.B 25. 11. – 20. 12.
P4.C 9. 12. – 20. 12.
Obhajoby RP G3. B, 7. A – 18. + 19. 12.
20. 12. Science slam, vědecko-popularizační program Masarykovy univerzity, G8.A, G4.B, E4.B, E4.C, 8:45 aula na DČ
Vánoční prázdniny 23. 12. – 3. 1. 2020
 
Leden
Přihlášení k MZ Matematika +
DOD 15. 1. 2020
Pedagogické rady 21. 1. OA 15:00 hod., zápis známek do 17. 1. do 14:00 h.
20. - 24. 1. lyžařský kurz Seninka, G2.A, P1.C, P2.B, ved. kurzu P. Kratochvíl
22. 1. G + SPgŠ 15:00 hod., zápis známek do 20. 1. 2020 do 14:00 hod.
Předání výpisu vysvědčení 30. 1.
Pololetní prázdniny 31. 1.
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení 31. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
 
Únor
Změny rozvrhu 2. pololetí
Školní kolo SOČ
Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2.
 
Březen
Do 2. 3. přihlášky na GPOA
11.3. přijímací zkoušky Nanečisto
1.- 6. 3. lyžařský kurz Světlanka, p. Hrůzová, 6. A + G2. B
Odevzdání seznamu literatury k MZ do 31. 3.
Odevzdání maturitních otázek k MZ do 31. 3.
 
Duben
6. + 7. 4. praktické maturitní zkoušky - P4.A, P4.B, P4.C
8.4. - písemná maturitní práce z ČJ
Velikonoční prázdniny 9. 4., Velký pátek 10. 4., 13. 4. Velikonoční pondělí
Jednotné přijímací zkoušky:
1. termín 14. 4. 2020 (4-leté obory) 16. 4. 2020 (8-leté gymnázium)
2. termín 15. 4. 2020 (4-leté obory) 17. 4. 2020 (8-leté gymnázium)
náhradní termín pro všechny obory 1. termín 13. 5., 2. termín 14. 5. 2020
Praktické zkoušky (přijímací zkoušky pro obor PMP) – 1. termín 16. 4., 2. termín 17.4.
Pedagogické rady
Schůzky rodičů
Praktická MZ E 4.B,C
Pedagogické rady 4. ročníků:
27. 4. OA + IT, 8.A + G4.B
28. 4. P4.A + P4.B + P4.C
známky zapsat do 24. 4. 2020 do 14:00 hod.
29. 4. Poslední zvonění (všechny maturitní třídy)
Termín odevzdání pomůcek k MZ
Předání výročních vysvědčení 4. ročníků
30. 4. písemná maturitní práce z cizího jazyka
 
Květen
Státní svátek 1. a 8. 5.
4. 5. - 6. 5. didaktické testy společné části MZ
Ústní MZ
Praxe 3. ročníků
 
Červen
1.6. - 5.6. kurz specializací P3. C - Vv, Dv, Tv
Slavnostní předání MZ 4. ročníků
Setkání s rodiči budoucích 1. ročníků
Přihláška k podzimnímu termínu MZ
Pedagogické rady
Třídní exkurze
Předání vysvědčení, zakončení školního roku
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020

Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.