Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 2019 - 2020

Volitelné předměty

 Obsahovou náplň, cíl, formu a perspektivu volby v jednotlivých povinně  volitelných předmětů žákům vysvětlí vyučující daných předmětů.


Nepovinné předměty

Seznam nepovinných předmětů pro šk. rok 2019/2020:

 • Znakový jazyk
 • Programování (OA)
 • Psaní na klávesnici (OA)
 • Sborový zpěv
 • Šachy

Pozn.: Do všech realizovaných povinně volitelných předmětů se mohou žáci přihlásit jako do nepovinného předmětu.

Volnočasové aktivity v DM ve školním roce 2019/2020

 • Sportovní kroužek
 • Kroužek gymnastiky – rozvoj gymnastických dovedností
 • Kroužek posilování
 • Jóga pro začátečníky
 • Kroužek rukodělných a výtvarných činností
 • Kroužek šití
 • Kroužek dechových a posilovacích cvičení

Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.