Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty

 Obsahovou náplň, cíl, formu a perspektivu volby v jednotlivých povinně  volitelných předmětů žákům vysvětlí vyučující daných předmětů.


Nepovinné předměty

Seznam nepovinných předmětů pro šk. rok 2018/2019:

 • AJ - FCE
 • Znakový jazyk
 • Programování (OA)
 • Psaní na klávesnici (OA)
 • Sborový zpěv
 • Šachy
 • Kroužek osobnostního rozvoje
 • Divadelní kroužek
 • Filmová výchova
 • kroužek léčebných terapií

Pozn.: Do všech realizovaných povinně volitelných předmětů se mohou žáci přihlásit jako do nepovinného předmětu (Ak, Aj - nepovinný, Nk, Ekonomika a marketing, španělský jazyk, latina, MAT - seminář, MAT cvičení, mat. seminář – OA ).

Volnočasové aktivity v DM ve školním roce 2018/2019

 • „Plaváčci“ – kroužek plavání s dětmi ve spolupráci s TJ oddílem plavání Znojmo
 • Kroužek gymnastiky – rozvoj gymnastických dovedností
 • Kroužek posilování
 • Jóga pro začátečníky
 • Kroužek rukodělných a výtvarných činností
 • Kroužek vaření a pečení
 • Kroužek dechových a posilovacích cvičení

Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.