Státní zkoušky z psaní na klávesnici

Každý student může být úspěšný. V čem může vyniknout? Ve zúročení svých dovedností v psaní na klávesnici. Tato zkouška může být pro naše studenty prospěšná při hledání zaměstnání. Státní zkouška je zpoplatněna 700,- korunami. Peníze jsou určené Státnímu ústavu pro vzdělávání v Praze, který vystavuje vysvědčení a je zároveň garantem státních zkoušek. 

Úspěšné zvládnutí zkoušky předpokládá poctivou přípravu. Naše přípravy probíhaly vždy v pondělí odpoledne. A co všechno zkouška obnáší? Není to pouze rychlostní opis dle předlohy, jak si leckdy laická veřejnost myslí, ale jedná se o zpracování 5-ti stran textu. První strana – korektura textu na obrazovce; druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami; třetí strana – opis textu s vynechanými znaky a čtvrtá a pátá strana – prostý opis. Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10000 bodů, chyba se penalizuje 50 body. Zkouška trvá 30 minut. V pátek 16. 6. Se konala v budově obchodní akademie státní zkouška, které se účastnilo víc jak 20 studentů. 

Výsledky byly vynikající – 9 studentů dopadlo na výbornou. Jednalo se o Ivetu Pavlíčkovou, Kateřinu Kubešovou, Ivetu Suchomelovou, Thang Duong Quoc, Ondřeje Plačka, Filipa Janáse, Miroslava Rossiwala, Terezu Valeckou a Danu Oujezdskou. Dalších 5 studentů získalo známku chvalitebnou a zbývajících 7 studentů známku dobrou.

Všichni zúčastnění si zaslouží uznání a velkou pochvalu.

Ing. Alena Valentová


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.