Previous Next

Vodácký kurz DofE na Dyji

The Duke of Edinburgh’s International Award neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu začíná na naší škole pomalu, ale jistě sklízet své ovoce. Účastní se jí skoro 30 studentů, kteří absolvují nejkratší bronzovou úroveň trvající šest měsíců. Dva z nich si rovnou troufli na stříbrnou úroveň, kterou budou muset plnit celý kalendářní rok.

V úterý 20. června 2017 se více než polovina těchto účastníků zúčastnila motivačního vodáckého kurzu pod vedením Mgr. Pavla Koláře a Mgr. Olgy Veselé. Na tomto výletě měli možnost se více poznat, sdělit si své dosavadní zkušenosti a případně si poradit nebo pomoct během nádherného, parného a azurového dne.

Po nafasování potřebných věcí na plavbu, sbalení se do barelů a krátkém výcviku jsme s radostí mohli vyplout směrem na Tasovice. Cestou jsme sjeli či sešli pár splavů, koupali se, smáli se, odpočívali a relaxovali. Párkrát se také stalo, že se někdo „udělal“ nebo snad měl najednou moc vody v loďce – to vše však bylo s úsměvem vyřešeno.
Jak čas utíkal, tak se rázem loďky se svými háčky a kormidelníky dostaly do svého cíle. Zde jsme si udělali malý piknik, na který každý donesl kousek něčeho dobrého. Po pauze jsme se rozdělili do skupinek a společně probírali osobní a vzájemná úskalí ve svých DofE. Poté jsme své poznatky sdělili i ostatním účastníkům.
Někteří jsou se svým plněním úrovní téměř u konce, jiný toho mají ještě spoustu před sebou a ostatní se zase do DofE teprve zapojují. Důležité ale je, že si každý své aktivity a cíle volí sám, tudíž má svůj individuální program. Často se stává, že největší překážkou je začít s jeho plněním, a právě proto se konal tento vodácký kurz, který měl pomoci obrovsky motivovat nováčky.

Je jasné, že všichni chtějí v rozvoji sportu zvýšit svou celkovou fyzickou zdatnost a vytrvalost. Jenže ne všichni na to jdou stejným způsobem. Nejvíce účastníků běhá a posiluje, někteří jezdí na kole nebo tancují společenské a lidové tance, a další vykonávají třeba aerobic, airsoft nebo také jógu.
V rozvoji talentu si většina studentů určila tu aktivitu, ve které se chtějí dále zlepšovat, získávat zkušenosti a poté s ní třeba prorazit do světa. Učí se hrát na nějaký hudební nástroj, mluvit a psát různými cizími jazyky či snad se snaží co nejlépe zpívat. Dále například fotí a natáčí, získávají zkušenosti z kutilství na zahrádce, vymýšlí básně nebo se zlepšují ve vaření.
U dobrovolnictví se každý účastník snaží být prospěšný ke svému okolí, pomoci ostatním lidem a také třeba usnadnit život na Zemi. První doučují své blízké v různých oborech, druzí chtějí všemi prostředky pomoci hlavně dětem a ti třetí se starají o milované koně nebo vkládají veškerý svůj volný čas do tvorby školního časopisu.
A nakonec tu ještě je společná dobrodružná expedice, kdy strávíme jednu noc v přírodě. Bude se nejspíš konat až v září a při ní se všichni studenti budou snažit být aspoň trochu nápomocní k přírodě. Týká se to třeba samotného chránění Země nebo hledání cesty, jak jí vrátit to, co nám ona za těch pár miliard let už dala.

Plněním tohoto programu získáme nejen nové přátelé, zkušenosti a dovednosti, ale i mezinárodní certifikát, který nám dosvědčí, že jsme samostatní, zodpovědní a dochvilní ke své společnosti. Navíc to může být prospěšné pro naši budoucnost a úspěšnou kariéru. Hlavní je, nebát se a zkusit vše, co se dá!

Tomáš Svoboda, G2.B


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.