Tomáš Březina

To, že Tomáš Březina je matematický a fyzikální talent, odhalili vyučující již v prvních ročnících gymnázia. Tehdy vítězil v matematickém Klokanovi a dalších soutěžích ve školních i okresních kolech. Chemii si oblíbil od prvních vyučovacích hodin. A opět každoročně vítězil v okresních kolech a býval úspěšným řešitelem kol krajských. V kvintě se zúčastnil dokonce i olympiády z českého jazyka, postoupil z prvního místa do okresního kola, kde odsadil čtvrté místo. V dalších letech již výhradně sbíral vavříny v olympiádách z matematiky, fyziky a chemie. V osmém ročníku se zúčastnil společenskovědní soutěže Nebojme se myslet, kde byl opět mezi nejlepšími. Vrcholem soutěžních úspěchů se stalo národní kolo fyzikální olympiády 2017, kde se zařadil mezi 40 úspěšných řešitelů ČR.

Které předměty máš ve škole nejraději?
Matematiku, fyziku, chemii. A samozřejmě tělocvik.

Co tě na nich baví?
Mám rád takové učení, kde musím používat paměť. Je pro mě dobré řešit úkoly na základě podobnosti. Když se musím bez logiky něco učit úplně nazpaměť, to mi dělá problém.

Určitě jenom nestuduješ, o co dalšího se zajímáš?
Dost sleduju politiku, ekonomiku a vůbec vše, co se týká řízení stáu. Sleduju zprávy o tom, co se děje ve světě. Snažím se získávat co možná nejrozsáhlejší a nejobjektivnější informace.

V jakých oborech soutěžíš?
Za osm let na gymnáziu jsem si vyzkoušel snad všechny soutěže. Konverzační soutěže z anglického a německého jazyka, z přírodovědných pak astronomickou, matematickou, chemickou a fyzikální olympiádu, pathagoriádu, archimediádu, matematický a přírodovědný klokan.

Co ti soutěže daly?
Hlavně spoustu zkušeností a přátele po celé republice od Jablonce až po Ostravu. Podíval jsem se i do příhraničního města Rumburku. Díky odborným přednáškám, které jsem absolvoval, jsem získal lepší představu o tom, co bych mohl v budoucnu studovat.

A co budeš studovat?
Určitě něco fyzikálně zaměřeného, chci, aby to bylo spíše technické nežli teoretické. Ale co přesně, to se ukáže až po bakalářském studiu.

Hodně úspěchů ti přeje tvoje třídní učitelka Mgr. Jaromíra Rubáčková


Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.