Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech jinou podobu. V katolických zemích je nejčastěji ozdoben čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové a jedna růžová. Tuto neděli jsme již zapálili první fialovou svíčku, nazývanou svící proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. O pár dní dříve jsme si však předvánoční atmosféru jeli vychutnat do centra hlavního města Rakouska, do nádherně ozdobené a nasvícené Vídně.


Sdílejte tento článek

I letos jsme se zapojily (holky z domova mládeže - pozn.) do adventního programu ve Znojmě.

Náš "Adventní stánek"představuje každoročně veřejnosti výtvarné a pracovní činnosti studentů GPOA.
Další akcí byl "Mikuláš očima dětí".


Sdílejte tento článek

Ráda bych poděkovala všem studentům P1.C, P2.C, P3.A a P3.B za pomoc při výrobě vánočních přání pro pacienty ležící na oddělení dlouhodobě nemocných ve Znojmě. Věřím, že tak jako minulý rok jim motiv anděla přinese do života trochu radosti a naděje v adventním čase.

Mgr. Magdaléna Řiháková


Sdílejte tento článek

I v letošním roce byla zachována tradice Mikulášské nadílky v tamní Léčebně dlouhodobě nemocných. Studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost a prvního ročníku oboru Pedagogické lyceum rozdávali andělské pečínky a přání pro pacienty, kteří zde pobývají. Opět byla patrná radost i dojetí nad návštěvou Mikuláše a jeho družiny.

Mgr. Barbora Janulíková


Sdílejte tento článek

Dne 28.11. 2017 se uskutečnilo v brněnském plaveckém bazénu na Lesné již tradiční krajské kolo AŠSK v plavání.


Sdílejte tento článek

V pátek 1. prosince 2017 se naše třída G1.B zúčastnila akce Hnutí Brontosaurus. Společně s lektory Jakubem, Stenem a naší paní učitelkou Horinovou jsme se pěšky vydali Gránickým údolím, cestou na Hradiště, směr Králův stolec.


Sdílejte tento článek

Naši studenti se zapojili do mezinárodní akce, kdy se po celém světě pořádají telekonference pomocí Skypu. U nás ve škole proběhla dvě takováto setkání.


Sdílejte tento článek

Studenti třídy E 4.C - informatici -se ihned po svém maturitním plese vrhli na 14 dní do praktického života a sbírají cenné zkušenosti ve firmách a podnicích, kde si ověřují, zda IT je pro ně to " pravé ořechové"...!

Mgr. Jana Dvořáková


Sdílejte tento článek

Když se řekne Poema, mnohým se nevybaví nic. Je to pro ně slovo se záhadným významem. Pro těch pár štastlivců z celé České republiky jsou to však tři neuvěřitelné a emotivní dny v roce. Troufám si říct, že jedny z nejlepších, protože co více si přát než být mezi lidmi se stejnými zájmy a koníčky, pracovat na sobě, zdokonalovat se a navázat nová přátelství.


Sdílejte tento článek

Když se řekne Poema, mnohým se nevybaví nic, je to pro ně slovo se záhadným významem. Pro těch pár štastlivců z celé České republiky jsou to však tři neuvěřitelné a emotivní dny v roce. Troufám si říct, že jedny z nejlepších, protože co více si přát než být mezi lidmi se stejnými zájmy a koníčky, pracovat na sobě, zdokonalovat se a navázat nová přátelství.


Sdílejte tento článek

V pořadí druhou přednášku zaměřenou na zvýšení mediální gramotnosti přijela odprezentovat Kateřina Křivánková, spoluautorka studentského projektu ZVOLSI.INFO. Na řadě praktických a aktuálních příkladů ukázala, jak s informacemi pracovat, jak je správně vyhodnotit a užitečně použít. 

Ing. Eva Kaššová


Sdílejte tento článek

Velké DÍKY bych chtěla vyjádřit všem, jak studentům, tak i vyučujícím, kteří se zúčastnili charitativní sbírky na Kočičí azyl Znojemsko. 15.11.2017 byla sbírka ukončena s úžasným výsledkem!! Celkem azylu přispějeme 5 800,-!! Tyto peníze budou vloženy na transparentní účet Azylu, kde sami na FB stránkách můžete sledovat, na co přesně penízky putují.


Sdílejte tento článek

I v letošním roce jsme společnými silami napekli bezmála 200 andělských perníčků pro pacienty v Léčebně dlouhodobě nemocných, seniory v aktivizačním centru "Domovinka" a děti v Dětském centru. Doufáme, že sladká nadílka potěší nemocné a osamělé. Poděkování patří studentkám prvního, druhého a třetího ročníku oboru Sociální činnost, které se přípravě perníků ve svém volném čase věnovaly.


Sdílejte tento článek

Je celorepubliková soutěž o změně klimatu pro základní a střední školy. Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Týmy žáků si tak pomocí plnění praktických, vědeckých, akčních i zábavných úkolů uvědomují, že změna klimatu se dotkne každého z nás a lze se na ni připravit.


Sdílejte tento článek

Dne 7. 11. 2017 naše třída E3.B navštívila pobočku  ERSTE BANK v Retzu. Bankou nás provedla dcera naší paní učitelky třídní Ing. Lenka Kseničová. Tato pobočka v blízkosti hranic má mnoho českých klientů, kteří dojíždí za prací do Rakouska a posílají si sem výplatu, protože na česká konta se jim to nevyplatí. Tito klienti ocení, že se jim zde věnují v německém i českém jazyce.


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.