Úspěchy studentů 2015 - 2016

Pedagogická poema 2015 ( Kroměříž )
- Ivana Klimešová ( P4.A ) získala ocenění MISTR ( = první místo, zlaté pásmo v jiných soutěžích ) v disciplíně improvizace

Další místa už nejsou ocenění
- Veronika Šimková ( P4.C ) se stala TOVARYŠEM v disciplíně předčítání
- Barbora Schusswohlová ( P3.C ) se stala UČEDNÍKEM v disciplíně přednes

Olympiáda v ČJ – okresní kolo, I. kategorie

8. místo - Martina Husová, 13 bodů, úspěšný řešitel
17. místo – Miriam Střihavková, 10 bodů, úspěšný řešitel

Olympiáda v ČJ – kategorie II., okresní kolo

1.místo Daniela Reiterová , 32 bodů, úspěšný řešitel
3. místo Lucie Konvičková 22bodů, úspěšný řešitel
Obě studentky postoupily do kraje:
Reiterová - 9. místo
Konvičková 13. místo

Okresní kolo recitace 1. a 4. místo – ČJ
1. místo - Jakub Kroutil - z primy (postup do krajského kola – 22.4. Brno)
4. místo - Hana Durdová – G1.A – čestné uznání

Soutěž k 790. výročí Znojma
kolektivní práce P 1. C a G 6. A
Znojmo všemi smysly
- literární texty spojené s ilustracemi - 3. místo v okrese

Školní kolo Přírodovědného klokana v jednotlivých třídách. Výsledky v jednotlivých kategoriích jsou následující:

Kadet: 1. místo Střihavková Miriam G 3.A
2. místo Smolíková Michaela G 4.A
3. místo Husová Martina G 3.A

Junior: 1. místo Střihavková Julie G 5.A, 62 b.
2. místo Schmuttermeier David G 5.A, 61 b.
3. místo Černochová Pavla G 6.A
Březina Jindřich G 2.B
Holzerová Božena G 2.B

Konvičková Lucie, G 6.A, soustředění 5 vybraných studentů za biologii do 17 let z ČR (ve dnech 18. 11. – 20. 11. 2015 v Hradci Králové) před mezinárodním kolem soutěže EUSO (European Union Science Olympiad) - evropská studentská soutěž v přírodních vědách. 

Oblastní (okresní) kolo YPEF (Young People in European forests), které se uskutečnilo 11. 2. 2016.

mladší - 1. místo - Gomolová, Rosota (3.A) a Reiterová (5.A)
3. místo - Vybíralová, Staňková a Kaliský (4.A)
starší - 1. místo - Konvičková L. (6.A), Száková a Konvičková Z. (8.A)

Regionální kolo (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina) YPEF (Young People in European forests), soutěž tříčlenných týmů
tým v kategorii mladší 13 -15 let: 4. místo D. Reiterová G5.A, A. Rosota G3.A, J. Gomolová G3.A – (z 11 týmů)
tým v kategorii starší 16 – 20 let: 2. místo Z. Konvičková G8.A, B. Száková G8.A,
L. Konvičková G6.A (z 8 týmů)

Biologická olympiáda:

Školní kolo biologické olympiády kategorie A (24. 2. 2016)
1. Konvičková Zuzana (G8.A) 93 bodů
2. Száková Barbora (G8.A) 67,75 bodů
3. Šandová Hana (G 3.B) 28,5 bodů
4. Vajdíková Barbora (G 3.B) 26,75 bodů

Školní kolo biologické olympiády kategorie B (24. 2. 2016)
1. Konvičková Lucie (G 6.A) 87,5 bodů
2. Reiterová Daniela (G 5.A) 83,5 bodů
3. Kolodin Pavel (G 1.B) 40,5 bodů
4. Jelečková Anna(G 2.B) 35 bodů
5. Šedivá Kateřina (G 2.B) 29,5 bodů
6. Zelenková Veronika (G 2.B) 27,5 bodů
7. Řezková Marcela (G 2.B) 17 bodů

Školní kolo biologické olympiády kategorie C (5. 2. 2016)
1. Amanda Rosota (G 3.A) 80 bodů
2. Klára Vybíralová (G4.A) 73,5 bodů
3. Martina Husová (G 3.A) 71,5 bodů
4. Julie Gomolová (G 3.A) 67 bodů
5. Aneta Staňková (G 4.A) 61,5 bodů

Školní kolo biologické olympiády kategorie D (5. 2. 2016)
1. Kamila Kopečná (G 1.A) 80 bodů
2. Reiterová Hana (G 2.A) 76,5 bodů
3. Reiterová Lucie (G 1.A) 56 bodů
4. Puskeilerová Klára (G 1.A) 42,5 bodů

Okresním kolo BiO kategorie D:
1. místo Hana Reiterová (G2.A) a
2. místo Kamila Kopečná (G1.A).

Krajské kolo BiO kategorie A:
1.místo - Zuzana Konvičková G8.A, postup do ústředního kola BiO
15.místo - B. Száková G8.A

Krajské kolo BiO kategorie B:
1.místo – Lucie Konvičková G6.A
4.místo - D. Reiterová G5.A

Okresní kolo kategorie C (13. 4. 2016)
1. místo Amanda Rosota G 3.A
2.
Krajské kolo kategorie C (18. 5. 2016)
16. místo Amanda Rosota G 3.A

Krajské kolo kategorie D (26. 5. 2016)
4. místo Hana Reiterová G 2.A
7. místo Kamila Kopečná G 1.A

Přírodovědný klokan 2015 – okresní kolo
1. místo Julie Střihavková G 5.A
2. místo David Schmuttermeier G 5.A

Ústřední kolo BiO – 3. místo Z. Konvičková (8.A)


Zuzana Konvičková - PŘÍPRAVNÉ VÝBĚROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘED
27. MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKOU OLYMPIÁDOU (13. 5. - 20. 5. 2016, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta) - bylo nominováno 12 nejúspěšnějších řešitelů ústředního kola BiO, po týdenním každodenním řešení testů byl proveden výběr postupujících soutěžících za ČR do mezinárodního kola BiO do Hanoje ve Vietnamu (16. 7. - 24. 7. 2016,). Zuzana Konvičková G 8.A se umístila na 2. místě - postup do mezinárodního kola BiO. V Hanoji v mezinárodní konkureci obsadila 2. místo

Soutěž N-trophy:
Collusoři
David Schmuttermeier, Lubomír Smrček, Julie Stříhavková 19.místo ze 100
2) soutěž Voda živá: ze 68 týmů

• 20.místo: Five men : Šimon Serít,Jakub Ryšavý,Milan Novák,Vít Coufal,Oliver Wunsche
• 21.místo: Kopretiny Hana ReiterováTereza Pokorná,Jindřiška Sapíková,Adéla Pospíšilová
• 41.místo: Pandy Markéta Bursíková, Alžběta Vršková,Nguyen Thi Huong Giang,
Kateřina Zelená
• 47.místo: Pětikrásky Eva Renátová, Barbora Plačková,Anna Teplá,Anna Kliková,Eliška Michalicová
• 50.místo: Fantastic Four Jiří Meister,Oliver Kočí,Dominik Kocián,Tomáš Koriťák
• 52.místo: Žirafky Anna Štrausová ,Eva Kubková,Anna Zukalová,Jindřiška Hažmuková
• 57.místo: Čtyřlístek Eva Chloupková ,Klára Němcová,Helena Dokulilová

Okresní kolo MO

2. místo Gřivnová Barbora, 23 b., úspěšný řešitel
3. místo Smolíková Michaela, 22 b., úspěšný řešitel
obě postup do krajského kola

Úspěchy studentů v matematických a fyzikálních soutěžích:
MO okresní kolo
kategorie Z6 ( prima) :
4. místo Martin Dvořák a Jan Pluhař
5. místo Štěpán Blažek a Klaudie Kladníková
kategorie Z7 ( sekunda) :
2. místo Oliver Wünsche
4. místo Vít Coufal
5. místo Eliška Anna Michalicová
kategorie Z8 (tercie):
2. místo Martina Husová

FO okresni kolo:
kategorie F (tercie):
2. místo Martina Husová
kategorie E ( kvarta):
3.místo Aneta Staňková

Krajské kolo FO kategorie D:
19. místo - J. Střihavková G5.A

Krajské kolo FO kategorie C:
15. místo L. Konvičková G6.A

Krajské kolo FO kategorie B:
4.místo T. Březina G7.A

Krajské kolo Astronomické olympiády:
kategorie GH ( prima a sekunda):
7. místo Adéla Pospíšilová (sekunda)
kategorie EF ( tercie a kvarta):
1. místo Miriam Střihavková
( tercie) postup do celostátního finále
kategorie CD ( kvinta a sexta):
5.místo Střihavková Julie ( kvinta)

Matematický klokan 2016:
kateg. Benjamín: 3.místo Oliver Wünsche – G2.A (95 bodů)
6.místo - M. Bursíková G2.A
8.místo – V. Coufal – G2.A
kategorie Kadet: 2. místo –M. Husová G3.A (95b.)
4.místo – V. Ondráková G3.A (82b.)
7. místo – B. Gřivnová G4.A (79b.)
8.místo – H. Kliková G3.A (77b.)
kategorie Junior: 1.místo – T. Večeřa G5.A (81b.)
2.místo – J. Březina G2.B (72b.)
3. místo – D. Jandorová G2.B (71b.)
kategorie Student: 1. místo – R. Dusík E3.C (53b.)
4.místo – M. Jarmara E3.C (44b.)
5. místo - M. Vaněk E3.C (43b.)

Okresní kolo Pythagoriády:
Kategorie 6. ročník :
- 3. místo Oldřich Grois a Jan Počarovský studenti G 1.A
- 4. místo Jan Počarovský, Martin Dvořák, Vojtěch Kolář , Jan Pluhař, Renáta Viktorínová a Lucie Vávrová vše studenti G 1.A
Kategorie 7. ročník :

- 1. místo Vít Coufal
- 2. místo Markéta Bursíková , studenti G 2.A

Kategorie 8. ročník :
- 1. místo Martina Husová
- 4. místo Vendula Ondráková , studentky G 3.A

Výsledky MO v kategorii C středních škol:

Krajského kola se účastnilo 72 studentů.
Tomáš Večeřa 13. místo
Smrček Lubomír 16.místo
Střihavková Julie 17.místo
Tito 3 studenti 5.A byli zároveň úspěšnými řešiteli!

Okresní kolo FO kategorie G ( Archimediáda)
1. místo Vít Coufal
2. místo Barbora Plačková
3. místo Oliver Wünsche
všichni studenti G2.A

Úspěch v soutěži "Vím proč". Ze 700 natočených fyzikálních videí naše dvoučlenné družstvo získalo 3. místo. Za odměnu převezmou od zástupce ČEZ tablety – L. Smrček,
D. Schmuttermeier.


Chemická soutěž „ Chemiklání“ – Pardubice (Smrček, Schmuttermeier, Střihavková,Kovářová, Večeřa), zajišťuje M. Leischnerová
Chemická olympiáda
kat A – Zuzana Konvičková (G8A) 7. místo kraj
kat B – Tomáš Březina (G7A) 19. místo kraj
kat C – Lubomír Smrček (G5A) 38. místo kraj
kat D – okresní kolo
Oliver Wünsche (G2A) 1. místo a postup do kraje
Adam Štraus (G3A) 2. místo
Hana Kovářová (G4A) 3. místo
Barbora Gřivnová (G4A) 6. místo
Karolína Komárková (G3A) 8. místo
kat D – Oliver Wünsche (G2A) 30. místo kraj


Bobřík informatiky - účast dvou žáků ( Molík, Vrška) v krajském kole 18.2. v Brně (doprovod Štěpnička)
Logická olympiáda
Kategorie B (nižší gymnázium) :
1. M. Štanclová G1.A
2. A. Zukalová G2.A
3. M. Dvořák G1.A
Kategorie C (střední školy):
1. L. Konvičková G6.A – postup do krajského kola
2. T. Březina G7.A
3. T. Jílek G1.B
Zeměpisná olympiáda, kategorie A
Gymnázium G 1.A

1. Blažek Štěpán 28b. 2. Grois Oldřich 25 b. 3. Kroutil Jakub 24 b.

Zeměpisná olympiáda 2016
1/ okresní kolo
- kategorie A - 2. místo - Grois Oldřich (G1.A) - postup do krajského kola
- kategorie B - 1. místo - Coufal Vít (G2.A) - postup do krajského kola
- kategorie C - 3. místo - Kovářová Hana (G4.A)
- kategorie D - 1. místo - Březina Tomáš (G7.A) - postup do krajského kola
- 2. místo - Krátký Jindřich (G7.A) - postup do krajského kola
- 4. místo - Smrček Luboš (G5.A)

2/ krajské kolo
- kategorie A - 14. místo - Grois Oldřich (G1.A)
- kategorie B - 13. místo - Coufal Vít (G2.A)
- kategorie D - 7. místo - Krátký Jindřich (G7.A)
- 13. místo - Březina Tomáš (G7.A)

Krajské kolo ekologické olympiády na 6. místě tým z GPOA: Gurová, Vyskotová, Kaliská (G7.A)

Školní kolo olympiády z dějepisu, účastnilo se ho 8 studentů -
4 z kvarty a 5 z tercie, úspěšnými řešiteli, kteří postupují do okresního kola jsou:
1. Ambrozek Š. - G 4.A - postup do krajského kola
2. Čermáková M. - G 3.A
3. Slaný K. - G 4.A

Dějepisná olympiáda
2. místo v okrese Š. AMBROZEK G4.A

P I.C 1. místo v soutěži kolektivů 790 let města Znojma (projekt rozšiřování povědomí o historii města).

Školní kolo konverzační soutěže v AJ
I.kategorie
1. Samuel Salát (2.A)
2. Jan Pluhař (1.A)
3. Oliver Wunsche (2.A)
II.kategorie
1. Kryštof Dzoba (4.A)
2. David Dvořák (4.A)
3. Kruckovyčová Natálie (4.A)
III.kategorie
1. Eliška Isabella Faragová (III.C)
2. Klára Heimlichová (5.A)
3. Kateřina Vyskotová (7.A)

Angličtinář roku
Výsledky online soutěže :
V ČR soutěžilo celkem 6 311 studentů z 254 škol. Na Slovensku 2 463 studentů ze 126 škol. Poprvé proběhla soutěž v mezinárodním měřítku. V souhrnu se soutěže zúčastnilo 10 985 studentů z 19 zemí a 479 škol.
Umístění naší školy 92 místo v ČR, 1022,5 bodů; 154 v Evropě

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v Aj.

I.B kategorie
2. místo Svobodová Kateřina (1.A)
4. místo Reiterová Lucie (1.A)
II.B kategorie
2.místo Dzoba Kryštof (4.A)
III. kategorie
1.místo Vyskotová Kateřina (7.A) – postup do krajského kola

Okresní kolo konverzační soutěže NJ

3. místo Kateřina Vyskotová, 78 bodů, úspěšný řešitel

Duc Anh Dao (8.A) – 3. místo v celorepublikové soutěži Němčinář roku. Za vynikající umístění obdržel výhru snů – pobyt na Maltě.

Výsledky soutěží: OA
celorepublikové: Má dáti dal: E4.B Zuzana Sedláková 23. ,E4.B Andrea Kulíková 30., škola: 12. místo
Ideální banka: E4.B Markéta Ziková 6. E4.C Michal Dvořák 7., škola 3. místo
školní: Finanční gramotnost: E1.B Kateřina Sošková 1., G8.A Barbora Száková 2. , E4.B Kristýna Samková 3.

Finanční gramotnost:
7. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost
2. místo v okresním kole družstvo: K. Samková, B. Száková,
K. Sošková (OA)

Školní kolo soutěže Ekonomický tým. Zvítězil tým ve složení: Michaela Husová, Aneta Kudrnová - obě E3.B a Jan Ježek E3.C.
Výtvarná soutěž „Rozkvetlá zahrada“ vyhlášená Svazem zahrádkářů ČR, celorepubliková soutěž, Jana Mojžíšová G4.A, M. Kubešová P2.A – vítězové školního kola, zajišťuje M. Řiháková

Výtvarná soutěž
„ZNOJEMSKÝ HRAD A ROTUNDA SV. KATEŘINY“
Čestné uznání
Anna Štrausová, Rotunda sv. Kateřiny a její nejbližší okolí“
Výkresy, které se neumístily, ale budou vystaveny:
Klára Němcová, „Nesmrtelná rotunda“
Eva Renátová, „Rotunda sv. Kateřiny“

VV -Tři ocenění studenti pod vedením (Lamichové) v rámci soutěže Poznáváme Znojmo aneb 790 let královského města:
Jan Engelmann – 1. místo dějepisná sekce
Natálie Kruckovyčová – 1. místo výtvarná sekce
Patrik Holík – 3. místo výtvarná sekce

Jména oceněných studentů v soutěži 790 let královského města Znojma:

Jana Mojžíšová (G6.A) – 2. místo výtvarná sekce
Michaela Kubešová (PII.A) – čestné uznání výtvarná sekce
Jakub Jaroš (PI.C) – zvláštní cena Znojemských Orlů
Znojmo, město všemi smysly (G6.A + PI.C ) – 3. místo třídní projekty.

S ohledem k prvnímu místu za projekt dramatické výchovy ve stejné soutěži, byla naše škola nejúspěšnější ze všech středních škol.

POZNÁVÁME ZNOJMO ANEB 790 LET...

Literární sekce - 3. místo Tomáš Jílek, G1.B (
Zvláštní cena - nejlepší kolekce fotografií o městě Znojmě - Tereza Rajchlová, G5.A

Výsledková listina soutěže TEREZÍNSKÉHO PAMÁTNÍKU.
Třída G2.A získala zvláštní cenu Terezínské iniciativy za kolektivně zpracovaný projekt "Co bychom byli bez školy".
J. Mojžíšová – výtvarná soutěž „ Vyučování bylo přísně zakázáno „ – 3. místo

Natálie Kruckovyčová G4.A – návrh plakátu na Den Země ve Znojmě (výběr z množství návrhů). Kresba plejtváka obrovského, který na svém hřbetě nese poušť a prales zároveň. (G. Lamichová).

SOČ – postup do okresního kola:
K. Kacetlová, M. Šalandová, I. Krejčí, E. I. Faragová, - G. a SPgŠ
Z. Kocman, L. Bastl, J. Žák, A. Kudrnová, P. Fafílková, K. Chalupníková - OA

Okresní kolo SOČ:
1. místo – Michaela Šalandová, obor 14 - PED, PSY, sociologie a problematika volného času
1. místo – Klára Kacetlová, obor 12 – tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo – Eliška Isabella Faragová, obor 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby
2. místo – Ivana Krejčí, obor 16 – historie
1. místo - Ladislav Bastl, Jakub Franc E3.B obor : 13 Ekonomika
1. místo - Jakub Žák, 18 Informatika
2.místo - Zdeněk Kocman, 12 Učební pomůcky

Krajské kolo SOČ
Výsledky:
obor Jméno umístění vedoucí práce
15. teorie kultury Eliška Isabella Faragová 8. Mgr. J. Novotná
14. pedagogika… Michaela Šalandová 5. PaeDr. A. Paulenková
12. tvorba didaktických pomůcek Klára Kacetlová 1. místo , Mgr. J. Vítková, postup do celostátního kola
Školního kola 37. ročníku SOČ se zúčastnilo celkem 36 studentů naší školy (29 z P 3. C a 7 z OA).
Práce měly velmi dobrou obsahovou i formální úroveň a studenti obsadili většinu vypsaných kategorií. Největší zájem byl pochopitelně o teorii kultury, tvorbu učebních pomůcek, pedagogiku, informatiku a ekonomii. Ze školního kola postoupili vítězové jednotlivých kategorií:
Seznam postupujících do OK SOČ
Jméno, příjmení Vedoucí práce bydliště obor Název
Klára Kacetlová Mgr. J. Vítková Mor. Budějovice, S. Slavíka 1435 12. tvorba učebních pomůcek Les v barvách čtyř ročních období
Michaela Šalandová PaeDr. A. Paulenková Třešť, Barviřská 1127/2 14. pedagogika Vyvíjí se řeč vašeho dítěte správně?
Ivana Krejčí Mgr. J. Rubáčková Znojmo, Mašovice 166 16. historie Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách a v Šumperku
Eliška Isabella Faragová Mgr. J. Veselá Znojmo, Letní 478/8 15. teorie kultury Kritika a vlastní návrh překladu knihy…..
Zdeněk Kocman Mgr. T. Milička Novosedly 370 12. tvorba didaktických pomůcek E-lerning za pomoci nástrojů firmy Microsoft
Ladislav Bastl
Jakub Franc Ing. L. Kseničová Zn, Rudoleckého 28 13. ekonomika a řízení Podnikatelský plán studentské činnosti
Aneta Kudrnová
Petra Fafílková
Klára Chalupníková Ing. Bc. Věra Freyová Tavíkovice, Křepice 28 13. ekonomika a řízení Aktuální měnová politika
Jakub Žák RNDr. P. Kudláček Zn, Dobšice, V Zahradách 297 18. informatika Vytvoření a tisk 3D RNDr. P. Kudláček
Okresní kolo se konalo v Brně 29. 3. 2016 jako kolo oblastní, ve kterém se utkalo několik okresů (Břeclav, Hodonín, Brno – venkov a Znojmo). Naši studenti zvítězili v 5 kategoriích: L. Bastl , J. Franc – Ekonomika a řízení, Šalandová Michaela – Pedagodika, Faragová Eliška Isabella -
Teorie kultury, Klára Kacetlová – Tvorba učebních pomůcek, Jakub Žák – Informatika.
Aneta Kudrnová, Petra Fafílková, Klára Chalupníková – nedostavily se.
Krajské kolo se uskutečnilo opět v Brně, G Jarošova.
Nejvýraznějších výsledků dosáhly K. Kacetlová – 1. místo a M. Šalandová -5. místo.
Studenti OA se nedostavili, což byla škoda, vzhledem k úrovni jejich prací.
Klára Kacetlová postoupila do republikového kola, kde obsadila 10. místo.

Sportovní úspěchy:
Fotbal
Halová kopaná hoši – 1. místo OP

Pohár Josefa Masopusta kopaná – 3. místo KP Blansko
Okresní turnaj v kopané SŠ „O pohár Josefa Masopusta“ 1. místo
Krajské finále v kopané SŠ „O pohár Josefa Masopusta“ 3. místo
Halová kopaná hoši – 3. místo KP
Volejbal
Brno Volejbal hoši – 1. místo OP
Volejbal hoši – KP 4. místo
Beach volejbal hoši – 1. a 3. místo
Volejbal dívky-1.místo OP
Volejbal dívky-4. místo KP
Beach volejbal – 1.místo OP
Beach volejbal – 4. místo KP
Plavání - Hoši -1.místo KP

Dne 8. 12. 2015 se naši studenti zúčastnili tradičního turnaje v košíkové. Systémem každý s každým, naši borci postupně porazili týmy z Podyjí, Moravského Krumlova a Gymnázia Znojmo a zaslouženě získali titul okresního přeborníka středních škol v košíkové.

V letošním roce se našim hochům podařilo po dlouhé době získat titul přeborníků Jihomoravského kraje v plavání AŠSK. Vedle celkového vítězství se prosadili i jako jednotlivci. Na nejvyšším stupni byli Jakub Březina a David Kašpar, na bronzové příčce pak Jan Fuxa a Martin Šoba. Škoda jen, že v letošním roce není plavání postupovou soutěží a končí na krajské úrovni.
V pátek 20.11.2015 se uskutečnil školní florbalový turnaj v hale Manhattan. Turnaje se zúčastnilo rekordních 23 týmů, tedy cca 140 studentů naší školy. Z důvodu tak velkého počtu přihlášených, se jedna ze čtyř skupin odehrála v tělocvičně na OA, vítězové skupin se pak v hale utkali o umístění.
Dne 27. 10. 2015 se uskutečnilo okresní kolo ve fotbale o pohár Josefa Masopusta. Naši fotbalisté na umělé trávě v Jevišovicích potvrdili roli favorita a po skvělém výkonu postoupili do krajského kola, které se uskuteční v Blansku příští rok.
Výsledky: GPOA – SOU Přímětická 4:0, GPOA – Gymnázium Znojmo 7:1, GPOA – SOU Moravský Krumlov 4:1

Úspěchy v hudební oblasti:
Okresní kolo pěvecké soutěže Znojemský Slavíček, které se událo 22.5.2016 v Městském divadle ve Znojmě. Děvčata se umístila takto:
4.kategorie - G4.A - Petra Veselá - 1.místo
5.kategorie - P3.C - Veronika Sichová - 1.místo
- P2.B - Lenka Perličková - 2.místo
- P1.C - Lucie Švarcová - 3.místo

Přehled akcí PS Znoimia:

9. 2. - 11. 2. 2016 - Hudební festival středních pedagogických škol Krnov - bronzové pásmo v kategorii smíšené sbory
Vokální trio – 2. místo

4. 5. 2016 - vystoupení na Znojemském majálesu

14. 5. 2016 - Hudební festival Cantamus Urbi ve Znojmě - nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů

15. 6. 2015 - vystoupení v Domově seniorů U Lesíka ve Znojmě

17. 6. 2016 - školní akademie v divadle

22. 6. 2016 - závěrečný koncert PS Znoimia - aula na DČ

23. 11. 2015 se podařilo potřetí zvítězit týmu z G5.A v televizní soutěži Bludiště. Čekaly na ně nové, a to zapeklité úkoly. Výškou jsou Luboš, Matouš, Vojta a Julie spíš hráči basketballu, ale laserovými paprsky se dokázali všichni hbitě prosmýknout. Výborně se prostřídali i v řešení poslední a vždy rozhodující soutěže, kdy měli podle indicií poznat místo, profesi nebo zvíře. Na vítězství se podílel fan club spolužáků a opět i autobus fan clubu Znojemských orlů.
Fotosoutěž vyhlášená naší školou:
- vyhlášení fotosoutěže k výročí založení SPgŠ a založení města Znojma.
- Téma 1: Procházka Znojmem – celkem bylo zasláno 255 fotek
- Téma 2: Zákoutí naší školy – celkem 292 fotek
Téma: Procházka Znojmem
(kategorie do 15 let):
Erik Servít, G4.A, Kamila Kopečná, G1.A, Adam Štraus, G3.A, KLára Vybíralová, G4.A, Jan Ondruš, G3.A
(kategorie od 15 let)
Natálie Madejová, G2.B, Tereza Rajchlová, G5.A, Eva Drbalová, G7.A, Klára Heimlichová, G5.A, Denisa Krotká, P1.A
Téma: Zákoutí naší školy
(kategorie do 15 let):
Adéla Bajková, G3.A, Daniela Ryšavá, G4.A, Hana Kovářová, G4.A, Karolína Komárková, Gš.A, Petra Veselá. G4.A
(kategorie od 15 let)
Sabina Kriškofová, P1.A, Eva Smrčková, P1.B, Simona Ichnatíková, P1.B, Václav Kočka, P1.B, Veronika Dufková, P1.A

České hlavičky – soutěž odborných prací , M. Šalandová P3.C, zajišťuje A. Paulenková
26 studentů druhého ročníku třídy E2.C získalo certifikát o úspěšném absolvování Online kurzu „Sociální sítě pro začátečníky“ (viz seduo.cz, květen 2016)
20 studentů třetího ročníku třídy E3.C získalo certifikát CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks (Cisco Networking Academy)

 

 


Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.