Úspěchy studentů 2014 - 2015

Český jazyk a literatura

Pedagogická poema (Beroun 3.-6.11.2014) - Tereza Chvátalová P3.C, Simona Netopilíková P3.C, Ivana Klimešová P3.A, všechny studentky dostaly ocenění za inspirativní výkon.
Olympiáda v českém jazyce:
1. kategorie Školní kolo

 • 1. místo Daniela Reiterová G4.A 2. místo Julie Střihavková G4.A Okresní kolo
 • 1. místo Daniela Reiterová G4.A Krajské kolo
 • 3. místo Daniela Reiterová G4.A – postup do celostátního kola

2. kategorie Školní kolo

 • 1. místo Zuzana Konvičková G7.A
 • 2. místo Ivana Krejčí P2.C

Okresní kolo

 • 1. místo Zuzana Konvičková G7.A
 • 3. místo Ivana Krejčí P2.C

Krajské kolo

2. místo Zuzana Konvičková G7.A - postup do celostátního kola
Umělecký přednes – školní kolo III. kategorie

 • 1. místo Bajková Adéla G2.A
 • 2. místo Poláčková Alžběta G2.A

IV. kategorie – 1. místo Černá Tereza G3.A

Umělecký přednes – okresní kolo – IV. kategorie – Černá Tereza – 4.místo, čestné uznání
Umělecký přednes - Alžběta Poláčková - čestné uznání (4. místo) - okresní kolo
Miriam Střihavková G2.A postoupila v soutěži VODA PRO BUDOUCNOST se svou povídkou do celostátního kola.

Anglický jazyk
Mezinárodní soutěž (ČR +SR) " Angličtinář roku " - Eliška Faragová P2.C byla na 41. místě v ČR a 50. místě ČR + SR z 8 119 soutěžících.
Školní kolo konverzační soutěž v AJ III.kategorie: 1. Heimlich G7.A 2. Faragová E. P2.C 3. Anh Duc Dao G 7.A

Okresní kolo konverzační soutěže AJ:
kategorie I.B - 1. místo - Komárková, 2. místo - Ondruš (oba sekunda)
kategorie II.B - 1. místo - Heimlichová (kvarta)
kategorie III.A - 2. místo - Heimlich (7.A), 4. místo - Harant (OA)
Krajské kolo konverzační soutěže v AJ kategorie II.B - Heimlichová Klára 2.místo

Mezinárodní zkoušky:
Bára Hortová G8.A – amer. mezin. zkouška TOEFL Jiří Pluhař G4.B – FCE úroveň B2 Dominika Slabá G3.B – FCE úroveň C1 Veronika Habrdlová G6.A FCE Terezie Duroňová G8.A FCE úroveň B2

Německý jazyk
Konverzační soutěž Nj - školní kolo, kategorie 1.-3. ročník SŠ:
1. místo Duc Anh Dao 90 bodů, 2. místo Věra Jílková 89 bodů, 3. místo Kateřina Liebigerová 83 bodů
kategorie nižší gymnázium: 1. Klára Heimlichová 83 bodů, 2. Lubomír Smrček 75 bodů, 3. Jana Březovská 66 bodů

Okresní kolo olympiády v NJ - 1. místo - Duc Anh Dao (7.A), postup do krajského kola
Krajské kolo olympiády NJ – 3. místo - Duc Anh Dao (7.A)

Soutěž NĚMČINÁŘ ROKU - škola se umístila na 45. místě ze 114 škol . Celkový počet účastníků soutěže – 1728 z celé ČR. Umístění našich žáků: 10. místo - Duc Anh Dao G7.A, 109. místo - M. Kruckovyč G7.A, 431. – B. Száková, 628. – Věra Jílková...,

Matematika

Matematicko-fyzikální soutěž " Náboj" - družstvo (T. Večeřa, L. Smrček, D. Schmuttermeier, K. Heimlichová - G4.A) - 7. místo družstvo : J. Kolář G4.A, J. Střihavková G4.A, D. Chalupník G3.A, A. Staňková G3.A - 13. Místo

Matematická olympiáda – okresní kola: Kategorie Z6: 2. místo – Vít Coufal G1.A 3. místo – Eliška Anna Michalicová G1.A Kategorie Z7: 5. místo – Martina Husová G2.A Kategorie Z9: 1. místo - Lubomír Smrček G4.A 2. místo - Julie Střihavková G4.A 3. Místo - Tomáš Večeřa G 4.A Matematická olympiáda – krajské kolo Kategorie Z9 : 3. místo – Lubomír Smrček G4.A 10. místo – Julie Střihavková 11. místo – Tomáš Večeřa

Pythagoriáda Okresní kolo – kategorie 6. ročník 1. místo – Markéta Bursíková G1.A 2. místo – Vít Coufal G1.A kategorie 8. ročník 2. místo – Dominik Chalupník G3.A Úspěšní řešitelé okresního kola: Kategorie 6. ročník - Anna Zukalová G1.A Kategorie 7. ročník - Martina Husová G2.A Kategorie 8. ročník – Barbora Gřivnová G3.A

Matematický klokan: kategorie Benjamín: 1. místo – Martina Husová G2.A 3. místo – Hana Reiterová G1.A kategorie Kadet: 1. místo – Daniela Reiterová G4.A 2. místo – Tomáš Večeřa G4.A 3. místo – Richard Rosecký G4.A kategorie Junior: 1. místo – Tomáš Březina G6.A 2. místo – David Beneš E1.C 3. místo – Michal Vyhnálek E1.C kategorie Student: 2. místo – Ondřej Vejchoda G8.A

Fyzika
Fyzikální olympiáda – okresní kola: kategorie F: 3. místo - Aneta Staňková G3.A kategorie E: 1. místo – Lubomír Smrček G4.A 2. místo – Tomáš Večeřa G4.A 3. místo – David Schmuttermeier G4.A 4. místo – Julie Střihavková G4.A 5. Místo - Michaela Hlaváčková G4.A kategorie G Archimediáda 2. místo - Martina Husová G2.A 3. místo – Miriam Střihavková G2.A
Úspěšní řešitelé okresního kola: Rosota Amanda G2.A, Michaela Čermáková G2.A

Krajské kolo FO:
kategorie C - 5. místo Tomáš Březina G 6.A
kategorie D - Konvičková Lucie G 5.A , Jandorová Dominika G 1.B - úspěšné řešitelky.

Chemie
Školní kolo chemické olympiády – kategorie D: 1. místo - Hana Kovářová G3.A 2. místo – David Schmuttermeier G4.A 3. místo – Lubomír Smrček G4.A 4. místo – Daniela Ryšavá G3.A 5. místo – Tomáš Večeřa G4.A

Okresní kolo chemické olympiády – kategorie D: 1. místo – Lubomír Smrček G4.A 2. místo – Hana Kovářová G3.A 8. místo – Tomáš Večeřa G4.A 10. místo – David Schmuttermeier G4.A 17. místo – Daniela Ryšavá G3.A

Krajské kolo chemic. olympiády – kategorie D L. Smrček - 19. místo H. Kovářová – 25. místo
    Krajské kolo kategorie C - Tomáš Březina (G6.A) - 4. místo

Zeměpis
   Okresní kolo zeměpisné olympiády:
kategorie A – 1. místo - Vít Coufal G1.A kategorie B - 6. místo - Martina Husová G2.A kategorie C - 8. místo – Lubomír Smrček G4.A kategorie D - 3. místo – Tomáš Březina G6.A 4. místo – Jindřich Krátký G6.A 7. místo – Jiří Mucha G2.B

     Krajské kolo zeměpisné olympiády: kategorie A – 9. místo - Vít Coufal G1.A

Informatika
- první ročník soutěže AI 2024: Škola základ života - 5. místo - téma Všední školní den, GPOA

 Ekologická výchova
Eko – olympiáda – krajské kolo – 3. místo - K. Šimková, N. Türková, Z. Leischnerová G3.B

Dějepis
Dějepisná olympiáda – školní kolo 1. místo - Ambrozek Š. 2. místo – Slaný K. 3. místo – Kruckovyčova N.
V okresním kole se účastnili tři žáci z tercie a úspěšný řešitel byl na 10. místě Štěpán Ambrozek.

Biologie
Lucie Konvičková G5.A byla za výsledky v krajském kole BiO vybrána na týdenní kurz do Hradce Králové v rámci EUSO - evropské soutěže studentů do 17 let v biologii, chemii a fyzice.

Nikola Staňková P4.C dostala zvláštní cenu Lipky za práci "S dětmi do světa včel". Ocenění předal hejtman JMK M. Hašek na setkání oceněných žáků středních škol. Nikola získala 1. místo v národním kole SOČ.

Okresní kolo Přírodovědný klokan 2014, kategorie junior: 1. místo - T. Březina G6.A, 2. místo - V. Rubešová G5.A, 3. místo J. Stulhofer G6.A.

Young People in European Forests (místní kolo, soutěže pořádané Lesy ČR)
     Kategorie A: 3. místo - M. Smolíková (G3.A), A. Staňková (G3.A), K. Vybíralová (G3.A)
     Kategorie B: 1. místo - Z. Konvičková (G7.A), L. Konvičková (G5.A), B. Száková (G7.A) – 2. místo - Z. Leischnerová (G3.B), K. Šimková (G3.B), N. Türková (G3.B)
     Regionální kolo (pro kraje Vysočina a Jihomoravský) 1. místo Z. Konvičková (G7.A), L. Konvičková (G5.A), B. Száková (G7.A)
     Národní kolo  4. místo – Konvičková Lucie G 5.A, Konvičková Zuzana G 7.A, Száková Barbora G 7.A

Školní kolo biologické olympiády - kategorie C (tercie, kvarta) :

 • 1. místo - D. Reiterová;
 • 2. místo - A. Staňková;
 • 3. místo - L. Smrček

    Kategorie D (prima, sekunda)

 • 1. místo A. Rosota;
 • 2. místo H. Reiterová;
 • 3. místo M. Husová

Školní kolo biologické olympiády kategorie A:

 • 1. místo – Zuzana Konvičková G7.A
 • 2. místo – Anna Jungmannová G8.A
 • 3. místo – Barbora Száková G7.A
 • 4. místo – Michal Gross G3.B
 • 5. místo – Kristýna Šimková G3.B
 • 6. místo – Barbora Jenšovská G3.B


Školní kolo biolog.olympiády kategorie B:

 • 1. místo – Lucie Konvičková G5.A
 • 2. místo – Hana Šandová G2.B
 • 3. místo – Anna Jelečková G1.B
 • 4. místo – Eliška Navrkalová G2.B
 • 5. místo – Kateřina Šedivá G1.B

Okresní kolo BiO kategorie C:

 • 1. místo – Daniela Reiterová G4.A
 • 3. místo – Aneta Staňková G3.A
 • 4. místo – Lubomír Smrček G4.A – všichni postupují do kraje

Okresní kolo BiO kategorie D:

 • 1. místo – Amanda Rosota
 • 2. místo - Martina Husová
 • 3. místo – Hana Reiterová

Krajská kola BiO: kategorie C:

 • 2. místo – Daniela Reiterová G4.A
 • 19. – 20. místo - L. Smrček G4.A 19. – 20. místo – A. Staňková G3.A

kategorie D:

 • 5. místo – Hana Reiterová G1.A
 • 6. místo – Amanda Rosota G2.A
 • 15. – 16. místo - Martina Husová G2.A

kategorie B: 2. místo – Lucie Konvičková G5.A + ocenění za nejlepší poznávání organismů
kategorie A: 1. místo – Zuzana Konvičková G7.A – postup do národního kola

Celostátní kolo BiO – kategorie A – 10. místo – Zuzana Konvičková G7.A

Televizní soutěž U6 – Střihavková, Schmuttermeier, Večeřa, Smrček, Kovářová – 1. místo
N – Trophy – soutěž z biologie, chemie a fyziky. V letošním roce reprezentovalo naši školu 1 družstvo(Konvičková L. a Z. , Stulhofer) – nepostoupili do vyššího kola

Ekonomické předměty
Krajské kolo soutěže " Ekonomický tým " se zúčastnili: V. Demina E4.A, K. Přibilová E4.B, L. Hrazdílek E4.A.
Program Studentské trenérské centrum (STC) od společnosti Microsoft - postup do krajského kola - Jan Ježek, Tomáš Stuchlík studenti 2. ročníku IT.

Soutěž "Finanční gramotnost" - vítězové školního kola kategorie I.(žáci 2. stupně ZŠ) - 1. místo Z. Smutný G4.A, 2. místo Jana Březovská G4.A, 3. místo Náth Vozábal G4.A, postup do okresního kola. Kategorie II. (žáci SŠ) - 1. místo D. Březinová E4.B, 2. místo Z. Mágrová E4.A, 3. místo M. Kabourek E3.B - všichni postup do okresního kola. Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost – 2. místo – družstvo OA – D. Březinová, Z. Mágrová, M. Kabourek

Ideální banka roku 2020 (pořadatel soutěže Air Bank a server Bankovní poplatky.com) - umístění v konkurenci středoškolských a vysokoškolských studentů: 6. místo B. Hortová G8.A, 10. místo P. Litavec G8.A, 20. místo Z. Sojková E3.B.

V 9. ročníku celorepublikové soutěže v účetnictví Má dáti dal naše žákyně vybojovaly 19. místo v konkurenci 56-ti škol z celé republiky. Školu reprezentovaly D. Březinová (43. místo v soutěži jednotlivců) a M. Suchá (48. místo v soutěži jednotlivců).

Studentská společnost Star Coffee se zúčastnila 20. ročníku celostátní soutěže JÁ STUDENTSKA FIRMA ROKU – přehlídky středoškolského podnikání. Studentská společnost se z 38 soutěžících z celé ČR dostala do top 6ky, získala speciální cenu Socialsharks Media Award – za nejlépe spravované sociální sítě a dva členové získali jako nejvýraznější osobnosti celé soutěže funkci „regionálního ambasadora JA Alumni“.

11 studentů Studentské společnosti získalo ESP – mezinárodní Certifikát podnikatelských dovedností. Seznam studentů: S. Šarayová, V. Svobodová, Z. Sojková, Z. Sedláková, T. Zukalová, J. Houšť, J. Kovařík, N. Kučerová, K. Pražáková, P. Fojtách, M. Stejskalová.

Hudební výchova
Soutěž Znojemský slavíček – 5. kategorie:

 • 1. místo – Monika Fröhlichová P1.A
 • 2. místo – Natálie Türková G3.B
 • 3. místo – Marcela Řezková G1.B

Hudební festival Karlovy Vary - vokálně-instrumentální skupiny (spec. Hv P2.C)

 • 1. místo - sólový klavír – 1. místo – Barbora Malotínová P2.A - malé vokální soubory
 • 3. místo – Popelínská, Lovětínská, Veselá P1.A - malé instrumentální soubory – čestné uznání L. Klárisová, D. Divišová P3.A

Výtvarná výchova
Výtvarná soutěž na téma: " Znojmo třídí odpady - hledá se maskot." IV. - A kategorie 15-18 let: 1. místo I. Mauerová, 2. místo J. Mojžíšová, 3. místo A. Jelečková
Soutěž Památník Terezín – Téma: „ ...a na troskách ghetta budeme se smát...“ 3. kategorie - 2. místo – Jana Mojžíšová
Evropa ve škole soutěž MŠMT – Jana Mojžíšová - 1. místo krajského kola (3. kategorie) Veronika Málková , Veronika Langerová – 1. místo (4. kategorie)

Tělesná výchova

Okresní kolo SŠ ve florbalu dívek - 1. místo, postup do krajského kola.
Okresní kolo SŠ ve florbalu chlapců - 1. místo - postup do krajského kola.
Krajské kolo Asociace školních sportovních klubů v plavání - 2. místo chlapci (Březina, Fuxa, Grossberger, Šoba, Spousta, Lazárek). Družstvo dívek se umístilo na 4. místě.
Turnaj SŠ v halové kopané - 2., místo (Konvalina, Lanšperský, Hrazdílek, Pelech, Vlk, Moravec, Kulíšek, Kunst).
Okresní turnaj SŠ ve volejbale - dívky 1. místo , postup do krajského kola Chlapci se umístili na 2. místě. V krajském kole obsadili 5. místo.
Pohár českého florbalu SŠ - Krajské kolo - 3. místo (chlapci - 1. a 2. ročníky)
Krajské kolo ve florbalu dívek - 2. místo.
Florbalisté GPOA potřetí v řadě vyhráli krajský přebor SŠ Jihomoravského kraje a postoupili do baráže o postup na mistrovství republiky.
SŠ Beach volejbal dívky - Leischnerová Helena+Leischnerová Anna - v krajském kole 4..
V republikovém finále 7. místo z 16
SŠ Beach volejbal hoši - Dominik Frecer+ Jakub Žák - v krajském kole 4.. V republikovém finále 13.místo z 15.

SOČ (Středoškolská odborná činnost)

 zapojilo se celkem 36 žáků. Ze školního kola vzešlo 10 vítězů, 8 se zúčastnilo OK SOČ v Brně.
V OK 1. místo - Krulová K., K. Šimková, A. Jungmannová, M. Sejková, E. Straková 2. místo – A. Klusáčková, F. Patočka, V. Langerová. Vítězky postoupily do KK SOČ – K. Šimková, A. Jungmannová, M. Sejková, E. Straková – obsadily 6. místa v jednotlivých oborech.
K. Krulová získala 2. místo a postup do Celorepublikového kola SOČ ( 14. místo v oboru Ekonomika )


Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.