Úspěchy studentů 2013 - 2014

Český jazyk a literatura

Olympiáda z JČ

Okresní kolo – I. kat.     2. místo    Iveta Maurerová, G 4. A
Okresní kolo – II. kat.    1. místo    Zuzana Konvičková, G 6. A
                                     5. místo    Tomáš Březina, G 5. A

Dětská scéna – recitace

Oblastní kolo – III. kat.    2. místo    Alžběta Poláčková, G prima A
                      IV. kat.    3. místo    Iveta Maurerová, G kvarta A

Autorské čtení (Městská knihovna Znojmo)

Čestné uznání                Mia Střihavková, G prima A

 

Anglický jazyk

Mezinárodní zkouška FCE     - B2        Pavel Zelenka, G oktáva A
               B2        Radek Novotný, G oktáva A
               B2        Dao Duc Anh, G sexta A
               B2        Marie Vrbková, PMP 3. A
               C1        Eliška Faragová, PMP 1. A
               C1        Michal Lazárek, G oktáva A
               C1        Štěpán Heimlich, G sexta A
                           Pavel Havlíček, E4. A
                           Marta Jarošová, E4. A
                           Markéta Veselá, E4. A
Mezinárodní zkouška PET 
                         C1        Pavlína Davidová, G oktáva A
          Cambridge English First          
                         Nikola Klíčníková, E4. A
                         Karolína Onderková, E4. A                       

Konverzační soutěž – okresní kolo

III. kategorie            1. místo    Štěpán Heimlich, G sexta A
II. B kategorie           2. místo    Klára Heimlichová, G tercie A
I. A kategorie            3. místo    Natálie Kruckovyčová, G sekunda A

Německý jazyk

Olympiáda

Okresní kolo            1. místo    Duk Dao, G sexta A
Okresní kolo             3. místo    Stanislav Turek  E 3.B

Konverzační soutěž

Krajské kolo            2. místo    Duc Ahn Dao, G sexta A

Němčinář roku – celostátní soutěž

 4. místo    Duc Ahn Dao, G sexta A
39. místo    Petr Půček, G kvinta A

Matematika

Matematicko-fyzikální soutěž Náboj

Krajská soutěž družstev
3. místo + 10. místo        Šimon Fouček, Lucie Konvičková – kvarta A, Klára Heimlichová,  v rámci ČR a ČR a SR      Tomáš Večeřa, tercie A
6. místo            Jan Kolář, David Schmuttermeier, Luboš Smrček, Julie Střihavková, tercie A

Matematický Klokan - okresní kolo
Kategorie Benjamín         2. místo    Jakub Aipldauer, G sekunda A
Kategorie Kadet              4. místo    Tomáš Večeřa, G kvarta A
                                     7. místo    Štěpán Merta, G kvarta A
                                     8. místo    Lucie Konvičková, G kvarta A
Kadet Junior            1. místo    Tomáš Březina, G kvinta A
                              2. místo    Ondřej Špaček, OA 2. C
                              3. místo    Jan Stulhofer, G kvinta A
Kategorie Student      3. místo    Tereza Vodičková, G septima A

Pythagoriáda - okresní kolo -  2. místo Martina Husová  G prima A
                                          1. místo Julie Střihavková G tercie A

Matematická olympiáda
Kategorie Z6            2. místo    Martina Husová, G prima A
                              4. místo    Miriam Střihavková, G prima A
Kategorie Z7            2. místo    Barbora Gřivnová, G sekunda A
Kategorie Z8            1. místo    Lubomír Smrček, G tercie A
                             2. místo    Tomáš Večeřa, G tercie A
                             6. místo    Julie Střihavková, G tercie A
                
Fyzika

Fyzikální olympiáda

Okresní kolo
Kateg. E            1. místo    Lucie Konvičková, G kvarta A
                        2. místo    Šimon Fouček, G kvarta A

Kateg. F    1. místo    Lubomír Smrček, G tercie A
                2. – 3. místo    David Schmuttermeier, G tercie A
                2. – 3. místo    Julie Střihavková, G tercie A
                4. místo    Klára Heimlichová, G tercie A
                6. místo    Daniela Reiterová, G tercie A
                7. místo    Tomáš Večeřa, G tercie A

Kateg. G (Archimediáda)          1. místo Dominik Chalupník G sekunda A

Krajské kolo
Kategorie E            3. místo    Lucie Konvičková, G kvarta A    
                             13. – 14. místo    Šimon Fouček, G kvarta A

Kategorie D            7. místo    Tomáš Březina, G kvinta A

Chemie

Olympiáda – okresní kolo

Kategorie D            3. místo    Hana Kovářová, G sekunda A
                             4. místo    Lubomír Smrček, G tercie A
                             6. místo    Tomáš Večeřa, G tercie A
                             8. místo    David Schmuttermeier, G tercie A
                           11. místo    Daniela Ryšavá, G sekunda A    
Biologie

Přírodovědný klokan
Okresní kolo

Kategorie Kadet        3. místo        Šimon Fouček, kvarta A
Kategorie Junior        1. místo        Zuzana Konvičková, sexta A
                                  2. a 3. místo        Bára Půčková, Tereza Slabá, kvinta A

Biologická olympiáda

Okresní kolo

Kateg. C          1. místo        Lucie Konvičková, G kvarta A (postup do kraje)
                        2. místo        Daniela REiterová, G tercie A (postup do kraje)
                        5. místo        Iveta Maurerová, G kvarta A

Kateg. D            1. místo        Aneta Staňková, G 2. A
                         2. místo        Klára Vybíralová, G 2. A

Krajské kolo

Kateg. A            2. místo        Eliška Neuwirthová, G oktáva A (postup do nár. k.) Cena proděkana Lesnické a dřevařské fakulty MU v Brně za nejlepší determinaci přírodnin ze všech soutěžících kat. A

                        1. místo        Zuzana Konvičková, G sexta A + ocenění za nejlepší poznávání přírodnin

Ekonomie

Celostátní soutěž Má dáti – dal

20. místo            Tereza Pavlíčková, E 4. B, Simona Fedrová, E 4. A

Finanční gramotnost

Okresní kolo            2. místo        Jiří Kovařík, E 2. B, Alena Sedláková E 4. B,  Simona Fedrová, E 4. A

Celostátní soutěž (FIF) – fiktivní firma

Nejlepší leták                  37. místo        studenti OA
Nejlepší prezentace FIF    19. místo        studenti OA

Základy společenských věd

Nebojme se myslet – celostátní soutěž

2. místo            Eliška Neuwirthová, G 8. A (postup do 2. kola)

Zeměpis

Olympiáda

Okresní kolo

kat. A                  2. místo     Martina Husová, G prima A - postup do  krajského kola
kat. B                 2. místo     Dominik Chalupník, G sekunda A – postup do krajského  kola
kat. C                 2. místo      Šimon Fouček, G kvarta.A– postup do krajského kola
kat. D                 2. místo     Jiří Mucha, G1.B - postup do krajského kola
                         4. místo    Jindřich Krátký, G5.A
                         5. místo     Michal Gross, G2.B

Krajské kolo

kat. A                10. místo    Martina Husová, G prima A
kat. B                14. místo    Dominik Chalupník, G sekunda A
kat. C                3. místo     Šimon Fouček, G kvarta A
kat. D                12. místo   Jiří Mucha, G 1. B


Tělesná výchova

Šachy        
1. místo v okrese     nižší G – čtyřčlenné družstvo (Fouček, Konvičková, Poláček, Špaček)
6. místo v kraji        nižší G – čtyřčlenné družstvo

Adventní běh Znojmem

1. místo            čtyřčlenné družstvo     tercie A
1. místo            čtyřčlenné družstvo        E 3. C
2. místo            čtyřčlenné družstvo        kvinta A

Plavání

Krajské kolo            2. místo            dívky GPOA
                                2. místo            chlapci GPOA

Volejbal

Okresní kolo    SŠ        1. místo            osmičlenné družstvo dívek GPOA
Krajské kolo    SŠ        4. místo            osmičlenné družstvo dívek GPOA
Okresní přebor SŠ        2. místo            osmičlenné družstvo chlapci GPOA

Florbal

Okresní kolo SŠ        
Kategorie V             1. místo            smíšené družstvo – postup do kraje

Krajské kolo SŠ        2. místo            dívky – GPOA
                                1. místo            chlapci - GPOA

Fotbal

Okresní kolo            1. místo            dívky – GPOA
Okresní kolo            3. místo            mladší žáci – G

Basketbal

Okresní kolo            2. místo            smíšené družstvo chlapci – GPOA
                                2. místo            smíšené družstvo děvčata - GPOA

Výtvarná výchova

Oblastní soutěž „Znojmo – město zeleně a památek“

III. kategorie A        2. místo            Jana Mojžíšová, kvarta A
IV. kategorie A        1. místo            Patrik Holík, G 1. B
                                3. místo            Iveta Maurerová, kvarta A


Krajská soutěž pořádaná Jihomor. krajem – „Bezpečně v kyberprostoru“

1. místo – Omalovánky – propag. materiál    Klára Heimlichová a Julie Střihavková, G tercie A

Ocenění: Jan Kolář, Náth Vozábal, Jana Březovská, Barbora Teplá, Tereza Hynková, Michaela Hlaváčková – G tercie A

Hudební výchova
Hudební soutěž středních pedagogických škol v Prachaticích

Kateg. pěvecké sbory
Dívčí pěvecký sbor Znoimia – zvláštní cena poroty za zařazení
 náročné  skladby Z. Lukáše Quot sunt apes

Kateg. klavír    2. místo    Markéta Doležalová, PL IV. C

Kateg. instrumentální skupiny    3. místo    duo zobcových fléten – Lucie Havlíčková, PL IV. C, Michaela Hronová, oktáva A

Kateg. sólový zpěv klasický    čestné uznání poroty za interpretaci romantické písně – Anna Přibilová, PL IV. C

SOČ

Okresní kolo

Kateg. 04  biologie                      1. místo    Anna Jungmannová, G septima A (postup do kraje)
Kateg. 06  zdravotnictví               2. místo    Lucie Zabloudilová, PL III. C
Kateg. 09  tvorba did. pomůcek    1. místo    Nikola Staňková, PL III. C (postup do kraje)
Kateg. 15  teorie kultury              1. místo    Andrea Dokoupilová, PL IV. C (postup do kraje)
Kateg. 18  informatika                 1. místo    Lýdie Hemalová, G oktáva A (postup do kraje)


Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.