Úspěchy studentů 2012 - 2013

Úspěchy studentů ve šk. roce 2013 – 2014

Český jazyk a literatura
Pedagogická poema Přerov – celostátní soutěž SPgŠ v přednesu poezie a prózy
Ocenění poroty za improvizaci – Denisa Bernardová, PL II. C
Ocenění za přednes – Karel Janeček, PL III. C
Olympiáda – okresní kolo
I. kategorie                5. místo    Šimon Fouček, G tercie A
8. místo    Jindřich Krátký, G kvarta A
II. kategorie                2. místo    Karolína Kolářová, G oktáva A
9. místo    Michal Gross, G 1. B

Anglický jazyk
City and Guilds - ústřední kolo Praha
3. místo    Aneta Muchová, oktáva A
English Cup
Oblastní kolo Brno
Kategorie KET            2. místo    Marek Klumpar, G tercie A
Kategorie PET pro ZŠ a G        7. místo    Kateřina Šípová, G kvarta A
Kategorie PET pro SŠ        3. místo    Michal Lazárek, G septima A
Kategorie FCE             5. místo    Aneta Muchová, G oktáva A
Okresní kolo konverzační soutěže
Kategorie II. B            2. místo    Eva Drbalová, G kvarta A
Kategorie III                2. místo    Adéla Nováková, G septima A

Německý jazyk
Krajské kolo olympiády
                    4. místo    Duc Anh Dao, G kvinta A


Matematika
Okresní kolo MO
Kategorie Z6                2. místo    Michaela Smolíková, G prima A
                    3. místo    Barbora Gřivnová, G prima A
                    5. místo    Jakub Aipldauer + Aneta Staňková, G prima A
Kategorie Z7                2. místo    Tomáš Večera, G sekunda A
                    5. místo    Julie Střihavková, G sekunda A
Kategorie Z8                1. místo    Lucie Konvičková, G tercie A
                    2. místo    Šimon Fouček, G tercie AKategorie Z9
                    2. místo    Tomáš Březina, G kvarta A
                    6. místo    Jan Stuhofer, G kvarta A
Krajské kolo MO            10. místo    Tomáš Březina, G kvarta A
Pythagoriáda – okresní kolo
Kategorie Kadet            1. místo    Tomáš Březina, G kvarta A
                    3. místo    Jan Stulhofer, G kvarta A
Kategorie Junior            1. místo    Zuzana Konvičková, G kvinta A
                    2. místo    Jan Traxler, G sexta A
                    3. místo    Bára Hortová, G sexta A
Fyzika
Okresní kolo FO
Kategorie E                1. místo    Jan Stulhofer, G kvarta A
                    2. místo    Tomáš Březina, G kvarta A
                    3. místo    Jindřich Krátký, Petr Půček, G kvarta A
                    7. místo    Karel Bětík, G kvarta A
Kategorie F                1. místo    Šimon Fouček, G tercie A

Biologie
Přírodovědný klokan – okresní kolo
Kategorie Kadet            1. místo    Tomáš Březina, G kvarta A
2. místo    Jan Stulhofer, G kvarta A
Kategorie Junior            3. místo    Zuzana Konvičková, G kvinta A
Okresní kolo BiO
Kategorie C                1. místo    Lucie Konvičková, G tercie A
5. místo    Iveta Maurerová, G tercie A
8. místo    Barbora Růžičková, G tercie A
Krajské kolo
Kategorie A                2. místo    Šárka Škorpíková, G oktáva A – postup do ústředního kola (+ ocenění za nejlepší poznávání přírodnin v Jihomoravském kraji – cena z rukou proděkana les. fakulty)
                    3. místo    Eliška Newirthová, G septima A
Kategorie B                1. místo    Zuzana Konvičková, G kvinta A + cena za nejlepší poznávání přírodnin v Jihomoravském kraji
                    10. místo    Iva Bukovjanová, G sekunda B
                    13. – 14. m    Anna Jungmannová, G sexta A
Zeměpis
Okresní kolo ZO
Kategorie A                7. místo    Natálie Kruckovyčová, G prima A
Kategorie B                2. místo    Jan Kolář, G sekunda A
Kategorie C                1. místo    Jindřich Krátký, G kvarta A
Kategorie D                5. místo    Zuzana Konvičková, G kvinta A
7. místo    Michal Gross, G 1. B
8. místo    Štěpán Heimlich, G kvinta A
Krajské kolo ZO
Kategorie B              12. místo    Jan Kolář, G sekunda A
Kategorie C                4. místo    Jindřich Krátký, G kvarta A – postup do ústředního kola
Základy společenských věd
Nebojme se myslet!  národní soutěž FF UP Olomouc
1. místo    Nikola Klíčníková, OA 3. A
prvních 20    Marta Jarošová, OA 3. A

Ekonomika
Finanční gramotnost – okresní kolo
1. místo    Vlasta Sapíková, OA 4. A, Dan Vybíral, EL 4. C, Zbyněk Svoboda, OA 3. A
Krajské kolo        4. místo

Výtvarná výchova
Radniční věž dětskýma očima – okresní soutěž
Čestné uznání    Jana Mojžíšová, G tercie A
Dva světy – celostátní výtv. soutěž (pořádá DDM Junior s knihkupectvím Barvič a Novotný Brno)
Kategorie SŠ                3. místo        Tereza Doláková, P II. A
Mé toulky za zvěří – oblastní výtvarná soutěž
1. místo        Jana Mojžíšová, G tercie A
3. místo        Štěpán Merta, G tercie A

Tělesná výchova
Vytrvalostní běh – okresní i krajské kolo
1. místo    Filip Kolegar
Okresní turnaj v kopané SŠ „O pohár Josefa Masopusta“
1. místo    studenti školy

Šachy
Přebor škol – okresní kolo        3. místo    kategorie nižší stupeň G
Přebor škol v šachu
Okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 5. místo    
Šimon Fouček, Lydie Hemalová, Tomáš Březina, Lukáš Fiala – žáci osmiletého G
Florbal – krajské finále
1. místo    chlapci – SŠ
Volejbal – okresní kolo
2. místo     SŠ dívky
Volejbal – okresní kolo
4. místo     SŠ chlapci

Hudební výchova
Celostátní hudební festival SPgŠ a VOŠ Prachatice
Bronzové pásmo + čestné uznání za jemné odlišení dynamiky    dívčí pěvecký sbor Znoimia
Instrumentální komorní soubory
2. místo    flétnové kvarteto (Lenka Malá, Andrea Vaňková, Lucie Havlíčková – PL III.C, Michaela Hronová, G septima A)
Znojemský slavíček – postup z regionálního kola do finále
Pavla Huserková, PL I. C, Ivana Klimešová, PMP I. A, Adéla Vančurová, VHČ IV. B,  Tereza Černá, G oktáva A

Středoškolská odborná činnost
Postup do krajského kola
Zdravotnictví  - Bohuslav Jakubec, PL 3. C
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie - Veronika Perličková, PL 3. C
Ekonomika a řízení  - Tereza Palatková
Pedagogika, psychologie, sociologie a probl. volného času - Jan Frýdek, PL 3. C
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby  -  Andrea Vaňková, PL 3. C
Historie   - Michaela Klimešová, PL 3. C


Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.