Státní zkouška Ze zpracování textu na PC

Každý student může být úspěšný. V čem může vyniknout? V zúročení svých dovedností v psaní na klávesnici.  Tato zkouška může být pro naše studenty prospěšná při hledání zaměstnání.

Státní zkouška je zpoplatněna 700,- korunami. Peníze jsou určené Státnímu ústavu pro vzdělávání v Praze, který vystavuje vysvědčení a je zároveň garantem státních zkoušek.

Úspěšné zvládnutí zkoušky předpokládá poctivou přípravu. Naše přípravy probíhaly vždy v pondělí odpoledne. A co všechno zkouška obnáší? Není to pouze rychlostní opis dle předlohy, jak si leckdy laická veřejnost myslí, ale jedná se o zpracování 5-ti stran textu.

První strana – korektura textu na obrazovce; druhá strana – opis textu opraveného korekturními značkami; třetí strana – opis textu s vynechanými znaky a čtvrtá a pátá strana – prostý opis.

Za bezchybné zpracování předlohy získá student 10000 bodů, chyba se penalizuje 50 body. Zkouška trvá 30 minut.

V pátek 11. 6. se konala v budově obchodní akademie státní zkouška, které se zúčastnilo 15 studentů. Výsledky byly vynikající.

Všichni zúčastnění si zaslouží uznání a velkou pochvalu.

Ing. Alena Valentová


Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.