Vzděláváme učitele

Učitelé GPOA si zvyšují své kompetence. Někteří z nich se díky využití operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání účastní pracovních stáží v podnicích. Pracovní stáže pomohou učitelům aktualizovat poznatky z praxe, které pak následně mohou přenášet do výuky a připravovat tak žáky na reálné pracovní prostředí.

Dále mohou pomoci navázat bližší spolupráci s podniky, kam mohou žáci odborného zaměření docházet na praxe, případně žádat o zaměstnání.
Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení připravenosti absolventů pro trh práce a navázání užších vztahů s potenciálními zaměstnavateli.

osob udaje souhlas


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.