Znoimia v celostátním finále Gymnasia Cantant bronzová

Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2018 jsme se s naším školním sborem zúčastnili soutěže Gymnasia Cantant, která letos slavila už 24 let. Této akce jsme se účastnili poprvé, ale i přes to nás všichni vřele přijali. Ještě před tím, než váš seznámíme s celostátním kolem, kam jsme postoupili, bychom chtěli zavzpomínat na regionální kolo, které se uskutečnilo 28. 3. 2018. Musíme uznat, že nebylo snadné se probojovat až do celostátního kola, ale nervozitu jsme zvládli a byli jsme moc rádi, že se budeme moci za necelý měsíc vrátit zpět.

Nastal náš den, kdy začínalo celostátní finále přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů. Všichni zúčastnění z našeho sboru jsme se sešli v aule na naší škole, kde jsme se rozezpívali. Po zkoušce jsme společně autobusem jeli do Brna na Gymnázium Vídeňská. Ubytovali jsme se ve třídách a měli jsme volno, které jsme využili k tomu, že jsme šli načerpat sílu do parku před budovou. Mezi tím naše sbormistryně měly setkání s organizátory. Sešli jsme se na další zkoušce, kde jsme nacvičovali soutěžní repertoár. Před odjezdem na zahajovací přehlídku sborů jsme ve třídě zpívali a moc si to užívali. Poté jsme i s ostatními sbory jeli autobusy do společenského sálu v Brně -Maloměřicích. Cestou celý autobus zpíval, tuto silnou zkušenost si všichni určitě dlouho uchováme v paměti. Během úvodního koncertu se představily nejrůznější sbory - musíme uznat, že byly výborné. Následovala zpáteční noční cesta autobusem, taktéž s doprovodem zpěvu, který jsme tak moc všichni prožívali. Unavení jsme přijeli na gymnázium a chystali se na ulehnutí do našich spacáků. Brzy ráno jsme vstávali na snídani. Po občerstvení jsme si sbalili naše věci a rozezpívali se před naším nejdůležitějším vystoupením z této soutěže. Vydali jsme se do koncertního sálu v Konventu Milosrdných bratří, kde proběhlo zahájení soutěže, a poté jsme si vyslechli krásná vystoupení s pestrým repertoárem našich spoluúčastníků. Celí natěšení jsme čekali na naši chvíli, která konečně nastala. Vystoupili jsme se skladbami: Converte nos, Naděje s bukovými křídly, což byla povinná skladba pro všechny sbory, Sanctus, Dalmácia a na závěr spirituál I´m gonna ride.
Naše vystoupení jsme si naplno užívali a dopadlo uspokojivě, skončili jsme na krásném 3. místě. Naše paní učitelky na nás byly pyšné a my jim za tuto zkušenost chceme moc poděkovat. Děkujeme, že s námi máte trpělivost, protože jen díky Vám máme chuť pokračovat. Na závěr děkujeme všem organizátorům této soutěže, také městu Znojmu za finanční podporu a příští rok třeba na viděnou.

Eliška Reslová P2.A, Barbora Baštová P1.A


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.