Previous Next

Lucie, Daniela a biologická olympiáda

V pondělí 26. března 2018 se do kampusu v Brně sjelo 35 pozvaných studentů, vítězů školních kol BiO. Slavnostní zahájení krajského kola v nejvyšší kategorii A bylo v režii děkana Přírodovědecké fakulty MU doc. Kašparovského a krajské komise biologické olympiády. Všech 7 biologických soutěžních disciplín absolvovali studenti v učebnách a laboratořích Přírodovědecké fakulty v Brně během 4 hodin.

Naši školu v krajském kole BiO reprezentovaly studentky gymnázia Lucie Konvičková z G 8.A a Daniela Reiterová z G 7.A. Obě studentky mají velký zájem o biologii a jsou ochotné věnovat přípravě na olympiádu velké množství svého volného času. Vědí, že v krajském kole budou mít silné protihráče a že i neuvěřitelné se může stát skutkem.
Lucie Konvičková se již po páté stala vítězkou krajského kola BiO a Daniela Reiterová poznala, jak je to těžké mezi vynikajícími mladými biology v Jihomoravském kraji. V soutěži si vedla výborně. V pořadí je sice na 5. místě výsledkové listiny, ale 2. a 5. místo v letošní soutěži v biologických znalostech odlišuje pouze 1,5 bodu.
Za 25 let existence gymnázia na GPOA Znojmo ve všech soutěžních kategoriích v krajských kolech BiO naši studenti získali 17 krát 1. místo, 10 krát se umístili na 2. místě a 9 krát jim patřilo 3. místo.
V krajském kole BiO kat. A ředitel Ústavu botaniky a zoologie prof. RNDr. Milan Chytrý, PhD. oceňuje nejlepšího znalce rostlin a živočichů ze všech zúčastněných soutěžících BiO. Stejně jako loni i letos to byla Lucie.
Lucie bude naši školu reprezentovat v ústředním kole biologické olympiády, která se bude konat ve dnech 23. 4. - 27. 4. 2018 na půdě zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Luci, přejeme Ti radost ze soutěže, z možnosti setkání se s nejlepšími mladými biology naší republiky a také štěstí při řešení soutěžních úloh ústředního kola BiO.

Lucie a Danielo, díky za vynikající reprezentaci naší školy a za šíření jejího dobrého jména.

Mgr. Jarmila Vítková.

konvickova1 konvickova2

 


Sdílejte tento článek
© 2019 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.