Skladba maturitních zkoušek jednotlivých oborů

Maturitní zkoušky školní rok 2018 – 2019


E4. B obchodní akademie (podle ŠVP)

Společná část:

 • ČJL
 • ANJ/NEJ/MAT

(nepovinné):

 • ANJ/NEJ/MAT

Profilová část:

 • EKO
 • UCE
 • Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

(nepovinné):

 • IT,
 • FDA

E4. C informační technologie (podle ŠVP)

Společná část:

 • ČJL
 • ANJ/NEJ/MAT

(nepovinné):

 • ANJ/NEJ/MAT

Profilová část:

 • EKO
 • ITP
 • Maturitní práce s obhajobou

(nepovinné):

 • MAT,
 • NEJ (není možné mít NEJ nebo MAT v obou částech současně)

E4. P informační technologie (podle ŠVP)
Státní část:

 • ČJL
 • ANJ/MAT 

(nepovinné):

 • ANJ/MAT

Profilová část:

 • PSS
 • IP a PGr / PRO
 • Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Obor vzdělání: 79 – 41 – K/81 Gymnázium, třída: G8.A, 79 – 41 – K/41 Gymnázium, třída: G4.B

Společná část:

 • ČJL (jedna úroveň)
 • CJ x M (jedna úroveň)

Profilová část – 2 povinné zkoušky:

 • M (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět SČMZ)
 • cizí jazyk (pokud nebyl zvolený jako 2. předmět SČMZ)
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • zeměpis
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • informatika

Žák si může volit maximálně dva nepovinné předměty profilové části MZ


Obor vzdělání: 75 – 31 - M/01, Předškolní a mimoškolní pedagogika, třída: P4.A

 • ČJL (jedna úroveň)
 • CJ x M (jedna úroveň)

Profilová část – 3 povinné zkoušky:

 • Pedagogika nebo Psychologie

Žák volí 1 předmět z nabídky:

 • CJ (není-li jako 2. předmět SČMZ )
 • M (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět SČMZ)
 • ZSV
 • Dějepis
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie
 • teorie ze zvolené výchovy (tělesná, výtvarná, hudební, osobnostní a dramatická) + praktická maturitní zkouška ze zvolené výchovy s metodikou

Žák si může volit maximálně dva nepovinné předměty profilové části MZ


Obor vzdělání: 78– 42 – M/03 Pedagogické lyceum, třída: P4.C
Společná část:
ČJL (jedna úroveň)
CJ x M (jedna úroveň)

Profilová část – 3 povinné zkoušky:

 • pedagogika nebo psychologie (ústní zkouška)
 • zvolená specializace (hudební výchova, tělesná výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova)+ praktická maturitní zkoušku ze zvolené specializace
 • CJ (není-li jako 2. předmět SČMZ )
 • M (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět SČMZ)
 • ZSV
 • dějepis
 • biologie
 • informační a komunikační technologie (ústní zkouška)

Žák si může volit maximálně dva nepovinné předměty profilové části MZ


Obor vzdělání: 75 – 41 – M/01 Sociální činnost, třída: P4.B

Společná část:

 • ČJL (jedna úroveň)
 • CJ x M (jedna úroveň)

Profilová část – 3 povinné zkoušky:

1 předmět z nabídky pedagogika, psychologie, sociální politika (ústní zkouška)

 • CJ (není-li jako 2. předmět SČMZ )
 • druhý cizí jazyk
 • matematika (pokud nebyla zvolena jako 2. předmět SČMZ)
 • ZSV
 • Dějepis
 • Biologie
 • Informační a komunikační technologie
 • zvolená výchova - teorie (ústní zkouška) - hudební, tělesná, výtvarná, osobnostní a dramatická výchova
 • praktická zkouška z hudební nebo výtvarné nebo osobnostní a dramatické výchovy

Žák si může volit maximálně dva nepovinné předměty profilové části MZ


Předškolní a mimoškolní pedagogika, 75 – 31 - M/01, (zkrácené dálkové studium), třída: P3.D

Maturitní zkouška se skládá z PROFILOVÉ ČÁSTI (3 povinné zkoušky)

 1. Žák volí 1 předmět z nabídky pedagogika, psychologie (ústní zkouška)
 2. Žák volí z nabídky 1 předmět výtvarná výchova, tělesná výchova (ústní zkouška)
 3. Žák volí z nabídky 1 předmět výtvarná výchova, tělesná výchova (praktická zkouška)

Všichni žáci budou mít možnost přihlásit se k dobrovolné zkoušce MATEMATIKA+.


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.