Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká těch oborů vzdělání, ve kterých se konají 3 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka minimálně na úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce.
Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části, a to nehledě na stanovený počet povinných zkoušek profilové části v příslušném oboru vzdělání.

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2020 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona


Sdílejte tento článek
© 2020 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.