Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo

Ulice Pontassievská 3
Číslo popisné stavby 350
Město 669 02 Znojmo
IZO organizace 102867135
IZO právnické osoby 600015785
IČO 49438816
DIČ CZ49438816
Bankovní spojení KB Znojmo
Číslo účtu 86-4401380217/0100

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo vznikla 1.7.2012 sloučením školy Gymnázium a Střední odborná škola

...

Česká školní inspekce

 Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3

Pontassievská 3, 669 02 Znojmo

Identifikátor: 600 015 785

Termín konání inspekce: 6. a 8. červen2007

 

Čj. ČŠI1423/07-12

 Signatura: b16za526

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 (dále jen škola) je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 601 82. Škola je kombinované

...

Směrnice pro ochranu osobních údajů


upravuje technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) s cílem zajištění jednotného postupu při přijímání a realizaci opatření ochrany osobních údajů v podmínkách Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické.

a) Určení rolí v systému ochrany osobních údajů

- Správce osobních údajů,

...

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠIB-658/10-B

 

 

Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3

Adresa:Pontassievská 3, 669 02 Znojmo

Identifikátor:600015785

IČ:49438816

Místo inspekce:Pontassievská 3, Dolní Česká 33, Znojmo

Termín inspekce: 11. - 13. květen 2010

 

Předmět inspekční činnosti

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 odst. 2 písmo b) zákona č. 56112004 Sb., o

...

Přehled vybavenosti školy v intencích plánu ICT

Dne 1.7.2012 proběhlo sloučení školy Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo. Vznikl nový subjekt s názvem Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo.

Plán ICT pro původní subjekt Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická k datu 31.12.2013 byl splněn a následující data se již vztahují ke sloučenému

...

Testovací středisko ECDL na
Gymnáziu, Střední pedagogické škole, Obchodní akademii a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

 

ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost.
Bližší informace na http://www.ecdl.cz nebo též na našem testovacím

...
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.