Jihlavská astronomická společnost pořádá 21. července – 1. srpna 2017 Astronomický tábor 2017, který je určen pro věkové kategorie 7 až 11 let a 12 až 17 let. Kromě běžného táborového života je součástí pobytu návštěva hvězdárny, pozorování noční oblohy pomocí velkých astronomických dalekohledů a netradiční seznámení s astronomií, fyzikou a ostatními přírodními vědami. Více informací najdete zde.

Spirální galaxie NGC 7497 v souhvězdí Pegase (snímek astrofotografa Libora Richtera)


Sdílejte
...

Po dlouhých měsících čekání jsme se konečně dočkali a ve večerních hodinách jsme se všichni potkali ve Znojmě, kde jsme čekali na autobus, který nás zaveze do Švýcarska. Druhý den ráno ve velmi brzkých ranních hodinách jsme zastavili v Lichtenštejnském knížectví ve Vaduzu. Zde proběhla krátká prohlídka města a poté jsme nasedli do autobusu a jeli dál. Další zastávkou nám byly Rýnské vodopády. Krása vodopádů všechny uchvátila a donutila k probuzení. Po zhlédnutí vodopádů jsme jeli do města

...

pořádá v budově GPOA Znojmo na Dolní České v pátek 28. dubna PŘÁTELSKÝ TURNAJ. Další informace zde


Sdílejte tento článek

Že se Velikonoce blíží, je možné poznat při vstupu do ředitelny a do dalších kanceláří naší školy. Zásluhu na tom mají studentky třídy P 2.B, které v rámci přírodovědných dovedností si vyzkoušely, jak budou v budoucnu na svých pracovištích podobné aktivity zajišťovat a realizovat. Děkujeme za přinesené přírodniny na vazby některým studentům ze tříd G 2.A a G 3.A. 

Mgr. Jarmila Vítková


Sdílejte tento článek

Tento obhájený titul byl naší škole udělen za uplynulé 3 leté období po zhodnocení proenvironmentálních aktivit školy. Jsme školou s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EVVO, naplňujeme kritéria pro obhajobu certifikátu ŠUR, podařilo se nám již po čtvrté vždy za tříleté období obhájit nejvyšší první stupeň ŠUR. Certifikát byl udělen naší škole na období 2017 – 19. Byl předán na valné hromadě KEV náměstkem ministryně školství profesorem Štechem.


Sdílejte tento článek

Ano, je tomu tak. Stalo se to v krajském kole biologické olympiády v postupově nejvyšší kategorii A, která se konala dne 31. 3. 2017 na lesnické fakultě v Brně. V této kategorii soutěžili studenti maturitních ročníků společně se studenty ročníků předcházející jedním rokem maturitám. Lucie Konvičková ze třídy G 7. A v konkurenci 37 soutěžících Jihomoravského kraje obsadila první příčku výsledkové listiny biologické olympiády kat. A. 


Sdílejte tento článek

V pátek 7. 4. 2017 se v Praze konala mezinárodní matematická soutěž Náboj pro pětičlenné týmy, kterou pro Českou republiku organizovala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V kategorii Junioři se mezi 138 týmy z celé České republiky našel i tým za GPOA. Zúčastnili se tři studenti z G6.A a dva studenti z G1.B, konkrétně Tomáš Večeřa, Julie Střihavková, Lubomír Smrček, Miroslav Šafář a Kristýna Hatalová. Na holešovickém výstavišti řešili dvě hodiny nejrůznější matematické příklady, ať už

...

Pětice vybraných žáků čtvrtých ročníků Obchodní akademie se zúčastnila workshopu Soft skills v Brně. Konkrétně Šobová Romana, Pokorná Alena a Vendula, Sobotková Kamila a Fafílková Petra. Celá akce byla organizována neziskovou vzdělávací organizací JA Czech ve spolupráci s americkou telekomunikační společností AT&T, která v současné době zaměstnává přes 300 000 pracovníků po celém světě (až 67 národností), z toho 1000 v Brně. Nejvýznamnějšími klienty společnosti jsou například Coca Cola nebo

...

Účast v nejprestižnější středoškolské soutěži má na naší škole dlouholetou tradici. SOČ umožňuje studentům vyzkoušet si nejen znalosti v oboru, který je zajímá, ale propojit je i se znalostmi jazykovými, technickými a v neposlední řadě i prezentačními.


Sdílejte tento článek

Ano, vidíte správně, na fotografii je PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ a to i se svým "objevitelem", kterým byl Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Že byl tento chemik váženou osobou na přelomu 19. a 20.století svědčí i tato historka: Mendělejev se bez povolení pravoslavné církve podruhé oženil. Když se na podvod přišlo, car mu udělil milost a na stížnost jednoho knížete, proč jemu nebyla povolená stejná výjimka odpověděl: ,,Mám mnoho šlechticů, ale jen jednoho Mendělejeva.''


Sdílejte tento článek

Dne 4.4.2017 se v Jihlavě hrála kvalifikace na republikové finále ve florbale. Naši borci pod vedením Martina Šindeláře porazili Třebíč 5:2 a a Litomyšl 3:2, čímž si zajistili účast na top akci kategorie v republice. Ta se bude konat 24.-25.4.2017 v Jindřichově Hradci.


Sdílejte tento článek

Dozvěděli jsme se o příběhu malé Nikolky, která trpí vážnou nemocí. Proto jsme se rozhodli uspořádat prodejní akci, ze které půjde veškerý zisk její rodině. Studenti si mohli zakoupit sladkosti, které udělala studentka Lucka Kočendová z E2. B. 


Sdílejte tento článek

Dne 30. 3. 2017 se P1.A, a také Australanka Claudie, vydala do Zašovic na farmu CEV Chaloupky. Cesta autobusem nám rychle utekla a všichni jsme se těšili na domácí zvířata a výrobu sýru. Po příjezdu jsme byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině jsme se šli podívat na statek. Začali jsme si povídat o mléku: jak se upravuje, co se s ním všechno musí udělat před prodejem. Poté jsme šli mezi zvířata a pan Tomáš nám dal ke každému zvířeti zajímavé informace.


Sdílejte tento článek

V týdnu po jarních prázdninách jsi navštívil mezinárodní konferenci učitelů. Můžeš nám říct, o jakou konferenci šlo?

Konference Education Exchange E2 je celosvětové setkání učitelů, kteří se zabývají inovacemi ve vzdělávání. Je zaměřena na rozvoj vzdělávání pro 21. století podle kurikula UNESCO. Protože konferenci organizuje společnost Microsoft, nezapomíná se na využívání informačních technologií. Loni byla v Budapešti a letos v Torontu v Kanadě. Celkově tam bylo zastoupeno téměř 300

...

Pokračování nového projektu, v němž se žáci naší školy setkávají s významnými osobnostmi našeho regionu, zavedlo žáky třídy E3.B do areálu Louckého kláštera, kde se v prostorách, které využívá firma Znovín Znojmo, setkali s ředitelem této společnosti Ing. Pavlem Vajčnerem.


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.