Na krásném modrém Dunaji leží město Vídeň, kde náš sbor Znoimia již pátým rokem vystupuje v programu adventních koncertů. Zpívali jsme již třikrát na radnici, v chrámu sv. Štěpána a jinde. Letos jsme opět získali pozvání Magistrátu města Vídně.
Koncert jsme zahájili skladbou Virgo gignit od J. Vodňanského. Následovaly dvě rakouské adventní písně, jedna polská, latinská a na závěr skladba Alleluia.
Zaplněný sál vídeňské radnice i její čelní představitelé nás odměnili potleskem….

Mgr. Rubáčková

...

Zveme vás na malé slavnostní setkání u javoru, který v květnu adoptovala letošní G2.B, a to v rámci projektu přestavby Dolního parku. Strom najdete přímo u zdi naší školy, GPOA Znojmo. Můžete se těšit na trombonové kvarteto ze Základní umělecké školy Znojmo, dadaistické básně, koledy, cukroví a čaj. Je připraveno deset výtvarníků, opět ze třídy G2.B, kteří se pokusí zachytit slavnostní atmosféru.


Sdílejte tento článek

V rámci mezinárodního Týdne výuky informatiky, jenž se letos konal od 5. do 11. prosince, se naši studenti zapojili do celosvětové akce Hour of Code. Během jedné hodiny se seznamovali se základními principy programování pomocí připravených online průvodců. Podle úrovně svých znalostí si mohli vyzkoušet jednoduché programování ve světě Minecraftu a Star Wars nebo začít se složitějším programováním robotů. Ti, kteří kurz dokončili, získali certifikát o jeho absolvování.

Mgr. Tomáš Milička

...

Možnost vyrobit si svíčky z voskových plátů měly studentky kroužku Expresivní terapie. Příjemná vůně vosku se linula celou třídou a navozovala tak blížící se čas Vánoc.

Mgr. Barbora Janulíková


Sdílejte tento článek

8. prosince uskutečnila naše škola sbírku pro nadaci Život dětem, která pomáhá rodinám s těžce nemocnými dětmi s pořízením přístrojů a pomůcek, které jsou potřeba při péči o tyto děti. Sbírka probíhala ve všech budovách školy i na veřejnosti. Prováděli ji studenti P2.B - obor sociální činnost. Podařilo se jim vybrat částku 17 292 Kč. Za jejich prospěšnou činnost děkujeme.

PhDr. Dana Dočkalová


Sdílejte tento článek

s právem postupu do krajského kola vybojovalo naše družstvo středoškoláků ve složení Lucie Konvičková, Náth Vozábal, Radim Kovaliček a Filip Špaček. Na místě třetím v kategorii starších žáků se umístili naši gymnazisté ve složení Tomáš Frk, Josef Klikorka, Zuzana Frková a Amanda Rosota. Všem jmenovaným patří naše poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. (PhDr. Jan Navrátil)


Sdílejte tento článek

Další setkání filmového klubu, které se uskuteční 14. prosince v 17:00 hodin, bude věnováno snímku Love Actually. Tato romantická komedie, kterou známe pod českým názvem Láska nebeská, nás zavede do současného předvánočního Londýna, kde se odehrává několik někdy milých, někdy smutných, někdy lehce pošetilých příběhů. Společné mají všudepřítomný humor, lásku a samozřejmě Vánoce, protože.... Christmas is all around me.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Sdílejte tento článek

Od pondělního rána do středečního poledne nadělovali studenti z Pedagogické školy Znojmo perníky a andělská přání z vlastní dílny. Navštívili nespočet organizací, se kterými spolupracují v rámci pedagogických praxí, a to mateřské školy, aktivizační centrum Domovinka, léčebnu dlouhodobě nemocných a Dětské centrum. Dále spolupracovali s městem Znojmem při organizaci Mikulášské nadílky v Agrodomě pro děti ze sociálně slabých rodin.

Do mateřských škol zavítaly studentky z oboru předškolní a

...

Dívky z DM již tradičně prezentovaly na  adventních trzích vánoční dekorace, které vznikaly v domově mládeže  a ve škole.


Sdílejte tento článek

využila ve své praxi s dětmi MŠ, ZŠ a Praktické školy Znojmo ve třídě Mgr. Jany Vykoukalové naše studující oboru sociální činnost Kateřina Kudláčková (P 3. B). Série přiložených snímků dokumentuje nadšenou spolupráci dětí při všech nabízených činnostech. (PhDr. Jan Navrátil)


Sdílejte tento článek

Každý rok se v říjnu a listopadu žáci gymnázia účastní školního kola astronomické olympiády. Pro studenty je zajímavá i tím, že při řešení mohou používat internet a různé encyklopedie. A to, že s počítačem umí pracovat, se projevilo i v počtu úspěšných řešitelů. Na nižším gymnáziu bylo ze 115 účastníků 98 úspěšných a na vyšším gymnáziu ze 74 bylo úspěšných 51. Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola a třeba se jim podaří navázat na úspěch sester Střihavkových, které se ve dvou

...

logo öi

Z Brna k nám zavítala ředitelka Österreich Institutu Mgr. Lucie Judová Gráfová, aby našim studentům přiblížila mezinárodní jaz. zkoušky z němčiny. Studenti získali informace k jednotlivým úrovním zkoušek a jejich uplatnění v praxi. Držíme pěsti všem, koho přednáška inspirovala a rozhodnou se certifikát získat.


Sdílejte tento článek

Dojemné i veselé byly chvíle, které jsme spolu se studenty z P1C, P2A, P3B, P3A a P4C prožili na Mikulášské nadílce v tamní Léčebně dlouhodobě nemocných. Všem zúčastněným studentům patří velké poděkování. Nejenže perníčky pacientům ochotně rozdali, taktéž je sami upekli a nazdobili.


Sdílejte tento článek

Dne 5. 12. 2016 se na budově Přemyslovců 4 uskutečnila Mikulášská nadílka, kterou organizovala studentská společnost Thematic Products E3. B pod vedením Ing. Lenky Kseničové. Studenti si u nás mohli zakoupit produkty vlastní výroby, např. cookies, čokoládové a banánové muffiny a také široký výběr perníků. V odpoledních hodinách se prodej uskutečnil i na Horním náměstí. Akce byla velmi úspěšná.


Sdílejte tento článek

připravily aktivizační pracovnice Centra sociálních služeb Znojmo. Za tvořivé účasti babiček, dědečků a našich studujících oboru Sociální činnost (P 3. B) vznikaly v Domě pro seniory U Lesíka vkusné vánoční vazby. (PhDr. Jan Navrátil)


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.