Soutěž pro fotografy – téma: Prázdninová přátelství

Na základě velkého zájmu amatérských fotografů z řad žáků i učitelů, kteří se zúčastnili prázdninové soutěže v loňském roce, vyhlašuje vedení školy obdobnou akci i pro letošní prázdniny.

Soutěžní pokyny:


Sdílejte tento článek

Středa 28. 6. byla pro E1.C velmi zajímavým dnem. Brzy ráno jsme nastoupili do autobusu společnosti Student Agency a spolu s panem třídním učitelem Mgr. Miličkou a panem zástupcem ředitele Mgr. Chlubnou jsme vyrazili na exkurzi do Prahy.


Sdílejte tento článek

Závěr školního roku je na naší škole spojen s realizací projektového dne pod názvem Ekoden. Letošní projekt se uskutečnil v pondělí 26. 6. 2017 a byl zaměřen na živočichy. Pozoruhodné na realizaci Ekodne je to, že jeho program připravují studenti P 2.B, kteří se v rámci přírodovědného praktika učí tvořit projektové programy.


Sdílejte tento článek

Od dubna přijímáme přihlášky na již tradiční jednoletý kurz s denní výukou anglického a německého jazyka.


Sdílejte tento článek

Účast v nejprestižnější středoškolské soutěži má na naší škole dlouholetou tradici. Středoškolská odborná činnost (SOČ) umožňuje studentům vyzkoušet si nejen znalosti v oboru, který je zajímá, ale propojit je i s informacemi jazykovými, technickými a v neposlední řadě i prezentačními.Ve dnech 16. - 18. června 2017 se uskutečnila v Boskovicích celostátní přehlídka 39. ročníku soutěže SOČ. Naši školu reprezentovali Radek Maderka a Anna Leischnerová (na snímku), kteří vítězně prošli okresním a

...

V rámci spolupráce se skupinou ČEZ se zúčastnily třídy G2.B a G6.A dne 23. 6. 2017 výběrové exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Výběrové proto, protože ne všechny návštěvy se mohou do strojovny jaderky k turbosoustrojím dostat. Že se jednalo o velmi zajímavou návštěvu, která se neopakuje kdykoliv, netřeba dodávat.

Mgr. Ludmila Gretzová

Další foto ZDE


Sdílejte tento článek

Nejen o přínosné informace, ale i o kulturní zážitek byly obohaceny studenky P3A a P3C díky exkurzi v Ústavu pro mentálně handicapované jedince v Břežanech. Studentky shlédly kromě prostor zařízení také velmi povedené představení Noc na Karlštejně.

Mgr. Barbora Janulíková


Sdílejte tento článek

Každý student může být úspěšný. V čem může vyniknout? Ve zúročení svých dovedností v psaní na klávesnici. Tato zkouška může být pro naše studenty prospěšná při hledání zaměstnání. Státní zkouška je zpoplatněna 700,- korunami. Peníze jsou určené Státnímu ústavu pro vzdělávání v Praze, který vystavuje vysvědčení a je zároveň garantem státních zkoušek. 


Sdílejte tento článek

Dne 13. a 14.6.2017 se třídy E2.C a E3.B zúčastnily odborné exkurze ve společnosti Laufen CZ. Společnost LAUFEN CZ s.r.o. je největším výrobcem a prodejcem sanitární keramiky v České republice. Je dodavatelem kompletních koupelen značek JIKA, ROCA a LAUFEN. Jednu třetinu výroby prodá v České republice, dvě třetiny najdou uplatnění na exportních trzích.


Sdílejte tento článek

The Duke of Edinburgh’s International Award neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu začíná na naší škole pomalu, ale jistě sklízet své ovoce. Účastní se jí skoro 30 studentů, kteří absolvují nejkratší bronzovou úroveň trvající šest měsíců. Dva z nich si rovnou troufli na stříbrnou úroveň, kterou budou muset plnit celý kalendářní rok.


Sdílejte tento článek

Nejen datum v kalendáři, ale i projekt Hurá na prázdniny prozradil, že čas prázdnin se kvapem blíží. Studentky prvního a druhého ročníku předškolní a mimoškolní činnosti připravily ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě soutěže pro děti ze základních škol.

Mgr. Barbora Janulíková


Sdílejte tento článek

Dne 5. 6. 2017 se na naší škole ve třídě E3. B uskutečnila přednáška firmy LKW Walter, kterou prezentovala paní Dita Mahdalicek. Studenti měli možnost seznámit se s chodem společnosti.


Sdílejte tento článek

Dne 8.6.2017 se třída E2.B zúčastnila odborné exkurze ve společnosti TOS, a.s. zabývající se strojírenskou výrobou. Žáci měli možnost prohlédnout si výrobní proces od přípravy materiálu až po výstupní kontrolu. Poznatky z exkurze jsou velmi přínosné pro výuku ekonomických předmětů.

Ing. Lenka Kseničová

 


Sdílejte tento článek

Úterý 13 .6. 2017 bylo na GPOA ve znamení zdravých stravovacích návyků. Studenti prvního a druhého ročníku oboru Sociální činnost, uspořádali preventivní program pro děti z mateřských škol. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti různé soutěže na téma zdravé a nezdravé potraviny. Všichni účastnici byli odměněni cenami od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Projektu se zúčastnilo bezmála 150 dětí.

Mgr. Barbora Janulíková


Sdílejte tento článek

Dnes jsem provedl přesun školního webu na nový webhostingový prostor. Cílem je eliminovat některé výpadky při větším zatížení, lepší technická podpora i bezpečnost a rychlejší načítání webu.


Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.