Obchodní akademie (OA) 63-41-M/02

Budova Přemyslovců 4, Znojmo

Obchodní akademie je tradiční obor středoškolských ekonomických studií, který v poslední době prošel aktualizací. Koncepčně vychází z nároků trhu práce a zaměřuje se na zásadní zvýšení klíčových kompetencí absolventa. Žáci jsou připravováni pro praxi odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a komunikačních technologií. Čtyřleté studium vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro univerzální uplatnění v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se o činnosti při zajišťování materiálu, investic, zaměstnanců, prodeje a efektivní zpracování ekonomických informací prostředky výpočetní techniky. Organickou součástí studijních požadavků je odpovídající důraz na jazykové znalosti v odborném prostředí. Žáci jsou vedeni v průřezu několika disciplín k získání standardní uživatelské úrovně při práci na informačních a komunikačních technologiích (především na PC) a znalost administrativních úkonů na úrovni požadované v rámci EU. 

Ve vzdělávacím programu jsou kromě odborných disciplín zahrnuty rovněž všeobecné a obecně odborné předměty, které umožňují absolventům širší uplatnění v oblasti dalšího zvyšování kvalifikace (VŠ, VOŠ) a účast v celoživotním vzdělávání na úrovni různých pracovních pozic. Koncepce oboru je formována aktuální nabídkou pracovního uplatnění v širším slova smyslu (republika, kraj) i lokálních podmínkách (okres). Podle průzkumu uplatnění absolventů je zřejmé, že vzdělání v daném oboru je velmi vhodnou přípravou na profese účetních, mzdových účetních, personalistů, obchodních zástupců, sekretářek, asistentů řídících pracovníků, ekonomů organizací. Bývalí žáci dnes pracují jako referenti různých agend, státní správy a samosprávy, objevují se na postech organizací zabývajících se skladováním a výměnou zboží, reprezentují významné bankovní domy nebo organizace mediálního světa.

Učební plán:

Předmět  Poznámka  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
ČJL povinný 4 3 3 4 14
ANJ m povinný 4 4 5 4 17
NEJ nm   3 3 2 0 8
ANJ nm   3 3 2 0 8
NEJ m   4 4 5 4 17
PUK povinný 3 2 2 0 7
ZSV povinný 0 3 2 0 5
DEJ povinný 2 1 0 0 3
PRA povinný 0 0 2 2 4
SEM S/M povinně volitelný 0 0 0 2 2
MAT povinný 3 3 3 3 12
HOV povinný 2 0 0 0 2
IT povinný 2 2 1 1 6
HOZ povinný 2 1 0 0 3
ZBO povinný 3 2 0 0 5
EKONOMIKA povinný 2 2 2 2 8
EKONOMIE povinný 0 0 0 2 2
MAR povinný 0 0 0 1 1
PAM povinný 0 0 0 1 1
STA povinný 0 0 2 0 2
FIF/STS/ESI/EAE povinně volitelný 0 0 2 0 2
UCE povinný 0 3 4 6 13
FDA povinný 0 0 2 2 4
TEV povinný 2 2 2 2 8
Odborná praxe povinný 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Celkem   32 31 34 32 129
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.