Informační technologie (IT) 18-20-M/01

Budova Přemyslovců 4, Znojmo 

Odborník v oblasti informačních technologií, který bude schopen získané vědomosti a dovednosti užívat v souladu s potřebami osobního (odborného, kariérního) růstu v souladu se zájmy a potřebami organizace. Prostřednictvím IT prostředků bude aktivně podporovat rozhodování managementu, podílet se na řízení organizace, získávat a vyhodnocovat informace či navrhovat řešení, která bude schopen účinně předkládat a prezentovat na veřejnosti za podpo-ry IT nástrojů. V organizaci bude schopen zajistit a upravit technické a programové vybavení včetně instalace, uživatelské údržby, administrace a ochrany dat a zařízení.

Učební plán:

Název předmětu Zkratka Poznámka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem za studium
Český jazyk a literatura ČJL povinný 3 3 3 3 12
Anglický jazyk ANJ povinný 3 3 3 3 12
Technická angličtina TAJ povinný 0 0 1 1 2
Německý jazyk NEJ povinný 3 2 2 0 7
Základy společenských věd ZSV povinný 2 1 0 0 3
Dějepis DEJ povinný 2 0 0 0 2
Právo PRA povinný 0 0 0 3 3
Matematika MAT povinný 4 3 4 4 15
Základy přírodních věd ZPV povinný 2 2 2 2 8
Zeměpis ZEM povinný 2 1 0 0 3
Písemná a elektronická komunikace PEK povinný 3 2 0 0 5
Ekonomika EKO povinný 3 2 0 4 9
Ekonomické simulace ESI povinný 0 0 2 0 2
Finance a daně FDA povinný 0 0 2 0 2
Datové komunikace DAK povinný 2 2 0 0 4
Počítačové systémy POS povinný 2 2 0 2 6
Počítačové sítě PST povinný 0 2 3 0 5
Aplikace na PC APL povinný 0 2 2 2 6
Grafika na PC GRA povinný 0 0 2 2 4
Algoritmizace a programování nebo Zpracování informací a databázové systémy AGP/ZDS povinně volitelný 0 2 3 3 8
Webové aplikace WEB povinný 0 2 2 0 4
Elektronické publikování ELP povinný 0 0 0 2 2
Tělesná výchova TEV povinný 2 2 2 2 8
Odborná praxe PRX povinný 0 0 2 týdny 2 týdny 4 týdny
Celkem     33 33 33 33 132
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.