Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2017/2018 bude upravena do konce března 2017 podle aktuálního zájmu žáků a provozních podmínek školy. Obsahovou náplň, cíl, formu a perspektivu volby v jednotlivých povinně  volitelných předmětů žákům vysvětlí vyučující daných předmětů.

Gymnaziální studijní obory

Žáci třídy G4.A volí jeden předmět na další dva roky studia z nabídky:

 • hudební výchova
 • výtvarná výchova.

Žáci třídy G1.B a G5.A volí jeden předmět na další tři roky studia z nabídky: 

 • konverzace anglický jazyk
 • konverzace německý jazyk
 • francouzský jazyk

Žáci třídy G2.B a G6.A volí jeden předmět na další dva roky studia z nabídky:

 • konverzace anglický jazyk
 • konverzace německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk
 • latina
 • matematika
 • deskriptivní geometrie
 • programování
 • ekonomika a marketing

Žáci třídy G3.B a G7.A volí dva semináře (3 hodiny týdně) na poslední rok studia z nabídky:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • matematika
 • zeměpis
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • informatika
 • český jazyk

Pedagogické studijní obory

Žáci třídy P2.A volí jeden předmět na další dva roky studia z nabídky:

 • výtvarná výchova
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • osobnostní a dramatická výchova

Žáci třídy P3.A volí dva  předměty na poslední rok studia z nabídky: 

 • psychologie
 • matematika
 • dějepis
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • informační a komunikační technologie 

Žáci třídy P2.B volí jeden předmět pro další dva roky studia z nabídky:

 • výtvarná výchova
 • hudební výchova
 • osobnostní a dramatická výchova

Žáci třídy P3.B volí dva předměty pro poslední rok studia z nabídky:

 • matematika
 • dějepis
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • psychologie
 • informační a komunikační technologie

Žáci třídy P1.C volí jeden předmět na další tři roky studia z nabídky: 

 • výtvarná výchova
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • dramatická výchova

Žáci třídy P3.C volí dva předměty na poslední rok studia z nabídky:

 • matematika
 • dějepis
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • psychologie
 • informační a komunikační technologie
 • pedagogika
 • biologie

Studijní obor Obchodní akademie

Žáci třídy E2.B volí jeden předmět na další rok studia z nabídky:

 • Fiktivní firma
 • Studentská společnost
 • Ekonomické aplikace
 • Ekonomické simulace

Žáci třídy E3.B volí jeden předmět na další rok studia z nabídky:

 • Matematický seminář
 • Společenskovědní seminář

Studijní obor Informační technologie

Žáci třídy E1.C volí jeden předmět na další 3 roky studia z nabídky:

 • Algoritmizace a programování
 • Zpracování informací a databázové systémy

Nepovinné předměty

Seznam nepovinných předmětů pro šk. rok 2017/2018:

 • AJ - FCE
 • Znakový jazyk
 • Programování (OA)
 • Psaní na klávesnici (OA)
 • Sborový zpěv
 • Šachy
 • Kroužek osobnostního rozvoje
 • Divadelní kroužek
 • Filmová výchova
 • seminář historie

Pozn.: Do všech realizovaných povinně volitelných předmětů se mohou žáci přihlásit jako do nepovinného předmětu (Ak, Aj - nepovinný, Nk, Ekonomika a marketing, španělský jazyk, latina, MAT - seminář, MAT cvičení, mat. seminář – OA ).

Volnočasové aktivity v DM ve školním roce 2017/2018

 • „Plaváčci“ – kroužek plavání s dětmi ve spolupráci s TJ oddílem plavání Znojmo
 • Kroužek gymnastiky – rozvoj gymnastických dovedností
 • Kroužek posilování
 • Jóga pro začátečníky
 • Kroužek rukodělných a výtvarných činností
 • Kroužek vaření a pečení
 • Kroužek dechových a posilovacích cvičení

Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.