Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Volitelné předměty

 Obsahovou náplň, cíl, formu a perspektivu volby v jednotlivých povinně  volitelných předmětů žákům vysvětlí vyučující daných předmětů.

Gymnaziální studijní obory

Nabídka volitelných předmětů pro šk. rok 2018/2019:

G4.A – Hv, Vv (žáci volí jednu z výchov, 1x týdně 2 hodiny)
G1.B, G5.A – konverzace Aj, Nj (žáci volí jeden předmět na 3 roky, 1x týdně 2 hodiny)
G2.B, G6.A – druhá konverzace, španělský jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, latina, ekonomika a marketing, cvičení z MAT, programování, deskriptivní geometrie, FCE (Aj), GI (Nj) (žáci volí jeden předmět na 2 roky, 1x týdně 2 hodiny)
G3.B, G7.A – seminář z biologie, chemie, matematiky, základů společenských věd, fyziky, informatiky, zeměpisu, českého jazyka a literatury (žáci volí 2 předměty, 1x týdně 3 hodiny

Pedagogické studijní obory

P1.C – Hv, Vv, Tv, Dv (žáci volí jednu z výchov, 1x týdně 4 hodiny)
P2.A – Hv, Vv, Tv, ODV (žáci volí jednu z výchov, 1x týdně 2 hodiny)
P2.B – Hv, Vv, ODV (žáci volí jednu z výchov, 1x týdně 2 hodiny)
P3.A – Ajv, Njv, PSY, MAT, DĚJ, ZSV, IKT, PED, Bi (žáci volí jeden předmět, 1x týdně 2 hodiny)
P3.B – Ajv, Njv, MAT, ZSV, DĚJ, PSY, IKT, PED, Bi (žáci volí 2 předměty, 2x 2 hodiny týdně)
P3.C – Ajv, Njv, ZSV, DĚJ, Bi, IKT, PED, PSY, MAT (žáci volí 2 předměty, 2x 2 hodiny týdně)

Studijní obor Obchodní akademie

Žáci třídy E2.B volí jeden předmět na další rok studia z nabídky:

 • Fiktivní firma
 • Studentská společnost
 • Ekonomické aplikace
 • Ekonomické simulace

Žáci třídy E3.B volí jeden předmět na další rok studia z nabídky:

 • Matematický seminář
 • Společenskovědní seminář

Studijní obor Informační technologie

Žáci třídy E1.C volí jeden předmět na další 3 roky studia z nabídky:

 • Algoritmizace a programování
 • Zpracování informací a databázové systémy

Nepovinné předměty

Seznam nepovinných předmětů pro šk. rok 2017/2018:

 • AJ - FCE
 • Znakový jazyk
 • Programování (OA)
 • Psaní na klávesnici (OA)
 • Sborový zpěv
 • Šachy
 • Kroužek osobnostního rozvoje
 • Divadelní kroužek
 • Filmová výchova
 • seminář historie

Pozn.: Do všech realizovaných povinně volitelných předmětů se mohou žáci přihlásit jako do nepovinného předmětu (Ak, Aj - nepovinný, Nk, Ekonomika a marketing, španělský jazyk, latina, MAT - seminář, MAT cvičení, mat. seminář – OA ).

Volnočasové aktivity v DM ve školním roce 2017/2018

 • „Plaváčci“ – kroužek plavání s dětmi ve spolupráci s TJ oddílem plavání Znojmo
 • Kroužek gymnastiky – rozvoj gymnastických dovedností
 • Kroužek posilování
 • Jóga pro začátečníky
 • Kroužek rukodělných a výtvarných činností
 • Kroužek vaření a pečení
 • Kroužek dechových a posilovacích cvičení

Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.