Organizace školního roku 2017-2018

Září

 • nástup pedag. pracovníků do školy – přípravný týden 28.8. – 1.9.2017
 • 1.9. – prezentace firmy Microsoft (9:00 – 13:00 h.)
 • 1.9. - praktická MZ E4.B (OA)
 • Zahájení školního roku 4. 9. 2017 v kmenových učebnách (G. + SPgŠ 8:00 h., OA, IT - 9:00 h.)
 • 4.9. zveřejnění témat maturitních prací E4.C
 • 5.9. zahájení výuky dálkového studia P3.D dle rozvrhu
 • Adaptační kurzy: 5.9.2017 – 8.9.2017 (2 dny)
  • G1.A – Mgr. G. Lamichová
   • 5.9. – procházka NP Podyjí
   • 6.9. - adaptační kurz v Centru volného času Vodárna
  • G1.B – Mgr. B. Horinová
   • 5.9. – adaptační kurz v Centru volného času Vodárna
   • 6.9. – celodenní výlet NP Podyjí
  • P1.A – PMP - Mgr. D. Kroutilová
   • 7.9.2017 cesta s průvodcem NP Podyjí (s sebou pevnou obuv do terénu, batůžek se svačinou a pitím, pláštěnku).
   • 8.9.2017seznamovací aktivity ve škole nebo okolí
  • P1.B – SČ – PhDr. J. Navrátil
   • 6.9.2017 cesta s průvodcem NP Podyjí
   • 7.9.2017seznamovací aktivity ve škole nebo okolí
  • P1.C – PL – Mgr. P. Jourová
   • 5.9.2017adaptační kurz v Centru volného času Vodárna (180,-)
   • 6.9.2017 – vycházka s průvodcem NP Podyjí – oblečení do terénu
  • E1.B – OA – Mgr. I. Janský
   • 7.9. Centrum volného času Vodárna, seznamovací aktivity, od 8:00-12:00 (180,-)
   • 8.9. Poznávání města – jízda turist. vláčkem, návštěva Jihomoravského muzea, exkurze do podzemí
  • E1.C – IT – ing. E. Kaššová
   • 7.9. Adaptační program ve Středisku volného času na sokolské ul. (8:00 - 12:30 h., 80,- Kč.)
   • 8.9. Centrum volného času Vodárna, seznamovací aktivity, od 8:00-12:00 (180,-)
 • 6.9. Den sociálních služeb
 • 6. 9. 2017 vystoupení pěveckého sboru Znoimia na Dni sociálních služeb
 • do 8.9. odevzdat seznamy šatních skříněk ( G. + SPgŠ p. Barnetové)
 • Zápisy z předmětových komisí do 8.9.
 • 11.9. prodej učebnic Didaktis na DČ
 • 13. -14.9. školní kolo soutěže Ekonomický tým, E4.B
 • Maturitní zkoušky - podzim 2017:
  • Písemné MZ společné části 4.9. – 8.9.2017
  • Ústní maturitní zkoušky – 13.9.2017
  • Jednotlivá maturitní zkouška - 14.9.2017
 • Odevzdání tematických plánů do 15.9.
 • Plány TU, plány komisí, výchovných poradců, plány exkurzí do 15.9.
 • Nahlášení nepovinných předmětů do 15.9.
 • Odevzdání uplatnění absolventů – třídní učitelé loňských maturantů – do 15.9.
 • 15.9. – cvičení CO, zkrácená výuka pro nižší gymnázium do 11:35 h.
 • 28.9. státní svátek
 • 29.9. P3.C – volno na vypracování ročníkové práce (1 den)
 • Zveřejnění tematických okruhů MZ a seznamu literatury do 29.9.
 • Stanovení povinných i nepovinných předmětů pro maturitní zkoušky na šk. rok 2017/2018
 • 29.9. – 1.10. zájezd zaměstnanců školy – Praha (ČMOS)
 • Přihlašování k maturitní práci - E4.C

Říjen

 • Valná hromada ředitelů SPgŠ 11.10. – 13.10.
 • Burzy škol:
  • Břeclav 17. + 18.10.2017
  • Třebíč 19.10.2017
  • Znojmo 3.11.2017
  • Žďár nad Sázavou 9.11.2017
  • Jihlava 10.11.2017
  • Ivančice 19.10.
 • P3.C – volno na vypracování RP 23. – 25.10. (3dny)
 • Podzimní prázdniny: 26.10 – 27.10.2017
 • Státní svátek: 28.10.

Listopad

 • Gaudeamus - Brno 31.10. - 3.11.
 • Den otevřených dveří: 3.11.2017
 • 8.11. – 11.11.2017 - 50. ročník Pedagogické poemy, Most
 • Plesy školy:
  • P4.A 3.11.
  • P4.B + P4.C 16.11.2017
  • G8.A + G4.B 17.11. 2017
  • E4.B + E4.C + E4.P 18.11.
 • Pedagogické rady:
  • G. + SPgŠ 15.11. v 15:00 h., SRPŠ – 16.11. v 16:30 h. schůzky s rodiči, 16:00 výbor SR v klubovně
  • OA 13.11. v 15.00 h., SRPŠ – 14.11. v 16:30 schůzky s rodiči, 16:00 výbor SR
 • 17.11. státní svátek
 • Souvislá praxe 4. ročníků:
  • 27.11. – 23.12. P4.A + P4.B
  • 11.12. – 23.12. P4.C
  • E4.B,C (OA ) - 20.11. - 1.12.
 • Bloková výuka ESI E3.C2 20. - 24.11.

Prosinec

 • Přihlašování k MZ pro jarní zkušební období nejpozději do 1.12.2017
 • P3.C – volno na vypracování RP 22.12. (1 den)
 • 1. odevzdávka MP E4.C 8.12.
 • 7.12. - exkurze PS Znoimia do Vídně, koncert před radnicí v 18:00 hodin
 • 9.12. - zájezd do Drážďan - G3. B + G1. B + část G6. A
 • 11.12. - Znojemský advent - vystoupení PS Znoimia - 10:00 h.
 • 12.12. Šachový turnaj - ZŠ + SŠ, Dolní Česká
 • 13. 12. 2017 - 17:00 - adventní koncert PS Znoimia v kostele sv. Alžběty
 • 19.12. zájezd Drážďany - G3.B + G1.B + část G6.A, p. Horinová + p. Soldánová
 • 19.12. Vánoční školní turnaj ve florbalu - p. Hrůzová
 • 20. 12. + 21. 12.  prezentace ročníkových prací G3.B, G7.A - p. Paulenková, p. Rubáčková
 • 21. 12. 2017 - vánoční koncerty pro školu a veřejnost v aule na DČ - dopolední koncerty - 2. a 4. vyuč. hod. (8:55, 10:50), večerní koncert - 18:00 hod.
 • Vánoční prázdniny: 23.12. – 2.1.2018 (od 3.1. vyučování)

Leden

 • Do 5.1. odevzdat řediteli výpisy z přihlášky přihlášených studentů k MZ (třídní mat. ročníků)
 • přihlašování k výběrové MZ - MAT+ 2.1. - 15.1.
 • Den otevřených dveří - 10.1.2018
 • Zkouškové období P3.D do 12.1.2018, výuka 2. pololetí P3.D zahájena 16.1.2018
 • 22.1. + 26.1. - TALK TALK – konverzační kurz AJ (Novotná)
 • Pedagogické rady:
  • 24.1. v 15:00 h. G. + SPgŠ, známky zapsat do 22.1. do 14:00 h.
  • 23.1. v 15:00 h. OA, známky zapsat do 22.1. do 14:00 h.
 • 26.1. 2. odevzdávka MP E4.C
 • volba témat pro praktickou MZ (SPgŠ - Vv, ODv, Dv)
 • Předávání výpisů vysvědčení – 31.1.2018
 • 31.1. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

Únor

 • Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
 • Změny rozvrhu 2. pololetí (P1.A + P1.C)
 • Jarní prázdniny: 5.2. – 11.2.2018
 • Odevzdání RP P3.C - 12.2.2018
 • Školní kolo SOČ + obhajoby RP P3.C  19. 2. + 20. 2. 2018

Březen

 • Podávání přihlášek na GPOA do 1.3.2018
 • 2.3. - 3. odevzdávka MP E4.C
 • 3.3. - 8.3. zájezd do Oxfordu s výukou AJ, Ondrušová + Chybíková
 • 7.3. - přijímací zkoušky NANEČISTO
 • 11.3. - 16.3. lyžařský kurz Světlanka, Krkonoše
 • 19. - 25.3. lyžař. zájezd pro P2.B + zájemce Itálie, Štrausová
 • Odevzdávka seznamu literatury k MZ – do 28.3.
 • Velikonoční prázdniny 29.3. – 30.3.2018
 • do 31.3. - žádosti řediteli školy o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka

Duben

 • 6.4. - závěrečná odevzdávka MP E4.C
 • Pedagogické rady:
  • OA: 9.4. v 15:00 h. , SRPŠ – 10.4. v 16:30 schůzky s rodiči, 16:00 výbor SR
  • G. + SPgŠ: 11.4. v 15:00 h., , 12.4. v 16:30 schůzky s rodiči, 16:00 výbor SR
 • 11.4. - písemná maturitní práce z ČJL
 • 11.4. - výuka pro všechny obory bude od 0. - 3. h (konec vyučování v 10:40 na všech budovách), tím je zrušené plánované ředitelské volno (PP z ČJ společné části MZ)
 • Přijímací zkoušky - 1. termín - 12. 4. (4-leté

   obory) + 13. 4. (8-leté gymnázium)

 • Přijímací zkoušky - 2. termín - 16. 4. (4-leté obory) + 17. 4. (8-leté gymnázium)
  (náhradní termín pro všechny obory 1. termín - 10. 5. 2018, 2. termín - 11. 5. 2018)
 • Termíny praktické přijímací zkoušky na obor PMP - 1. termín 13. 4. 2018,  2. termín 17. 4. 2018
 • 12.4. ředitelské volno pro budovu Pontassievská (1. termín PZ 4-letých studijních oborů)
 • 16.4. řediteslké volno pro budovu Pontassievská (2. termín PZ 4-letých studijních oborů)
 • 16.4. - 22.4.2018 - poznávací exkurze do Yorku (Mgr. Dvořáková + Mgr. Krausová)
 • 19.4 - 20.4. - praktická MZ E4.P - 2 dny
 • 20.4. praktická MZ OA - E4.B
 • 20.4. termín odevzdání povolených pomůcek ke společné části MZ
 • Pedagogické rady pro 4. ročníky:
  • 23.4. v 9:40 h. - 8.A + G4.B + P4.C
  • 24.4. v 9:40 h.  - P4.A + P4.B, OA - E4.B,C,P.
 • Poslední zvonění – 27.4.
 • 30.4. – 1. den přípravného týdne pro maturanty
 • okresní kolo SOČ

Květen

 • 1.5. státní svátek
 • 2.5. - 9.5. společná část MZ
  • 2.5. - výuka pro všechny obory bude od 0. - 4. h (konec vyučování v 11:30 na všech budovách) - společná část MZ
  • 3.5. - zahájení výuky pro všechny obory v 10:50 (od 4. hodiny)
  • 4.5. - ředitelské volno pro všechny obory
 • 7.5. Majáles
 • 8.5. státní svátek
 • do 11.5. odevzdávka MP E4.C
 • Praktické MZ:
  • 14. + 15.5. – PL
  • 15.5. - P3.D (DS)
  • 21.5. P4.A + P4.B
 • 16.5. - 9:40 hod. - pedagogická rada pro DS - P3.D
 • 16.5. - Český den proti rakovině
 • Státní jazyková zkouška základní B2 - AJ a NJ - termín konání 18. 5. (registrace do 8. 4.)
 • 17. + 18.5. obhajoby MP E4.C
 • Ústní maturitní zkoušky:
  • 22.5. – 25.5. 8.A + G4.B + P4.C
  • 28.5. – 31.5. P4.A + P4.B
  • 1.6. + 4.6. P3.D
  • 21.5. - 25.5. E4.B + E4.C
  • 28.5. - 30.5. E4.P
 • Pedagogická a odborná praxe:
  • P1.A, P1.B, P2.A, P2.B, P3.A, P3.B, P3.C – 21.5. – 1.6.
  • E3.B,C,P (OA) 21.5. - 1.6.

Červen

 • 4. – 8.6.2018 kurz specializace TV PL (Fuxová)
 • 6.6. - obhajoby ročníkových prací P3.A
 • 7.6. - obhajoby ročníkových prací P3.B
 • 7.6. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení na MěÚ:
  • G8.A 8:30 - 9:00 h. E4.P 10:30 - 11:00 h.
  • E4.B 9:00 - 9:30 h. P4.C 11:00 - 11:30 h.
  • G4.B 9:30 - 10:00 h. P4.B 11:30 - 12:00 h.
  • E4.C 10:00 - 10:30 h. P4.A 12:00 - 12:30 h.
 • druhý týden v červnu Státní zkouška v rychlostním Zpracování textu (Valentová)
 • Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
 • 11. + 12. 6. zájezd do Salzburgu - P1.C + G5.A (Bazalová, Jourová)
 • Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1) - AJ a NJ - termín konání 12. 6. (termín přihlášek do 18.5.)
 • Setkání s rodiči budoucích 1. ročníků:
  • 13.6. v 15:00 h. v aule na DČ G1.B + G1.A a v 16:00 h. v aule na DČ P1.A + P1.B + P1.C
  • 14.6. v 15:00 h. OA – budova Přemyslovců
 • 18. - 22.6. sportovně turistický kurz P3.A - p. Gross
 • Do 25.6. přihlašování k podzimnímu termínu MZ
 • 25.6. Ekoden - p. Vítková
 • Pedagogické rady:
  • 25.6. v 15:00 h. G. + SPgŠ , známky uzavřít do 22.6. do 14:00 h.
  • 26.6. v 15:00 h. OA, známky uzavřít do 25.6. do 14:00 h.
 • Třídní exkurze 26. - 28.6.
 • Ukončení šk. roku, předávání vysvědčení 29. 6. 2018

Sdílejte tento článek
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.