Základní informace o naší škole

Základní informace o škole

Oficiální celý název školy Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
Ulice Pontassievská 3
Číslo popisné stavby 350
PSČ 669 02
Město Znojmo
IZO organizace 102867135
IZO právnické osoby 600015785
49438816
DIČ CZ49438816
Bankovní spojení KB Znojmo
Číslo účtu 86-4401380217/0100
ID datové schránky 5ykx84s

Zásady pro korespondenci (odkaz ve formátu PDF ke stažení)

Několik základních informací:

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo vznikla 1.7.2012 sloučením školy Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo a Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo v rámci optimalizace škol. Ředitelství školy sídlí v budově na ulici Pontassievská 3. Další součástí školy je budova Obchodní akademie na ulici Přemyslovců 4 a na ulici Dolní Česká č.33.Zde se nachází aula školy. Škola má vlastní Domov mládeže na ulici Alšova č.16 se školní jídelnou (kapacita 1000 strávníků). Domov mládeže je určen pro ubytování 116 studentek. Tato budova je od školy vzdálena asi 6 minut chůze.

V minulých letech se škola zapojila:

  • v rámci Výzvy č. 56  do Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a zaměřila se na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Bylo realizováno 40 vyučovacích hodin čtenářských dílen, 6 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo zahraničního jazykového kurzu (Anglie, Německo) a 11 učitelů stínovalo v zahraničí (Finsko, Polsko, Rakousko) ve vyučovacích předmětech: cizí jazyky, matematika, přírodovědné a technické předměty.
  • do programu Erasmus+ - vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu
  • do několika eTwinningových projektů s různými partnerskými školami: How can you change our world – digitální fotografie a počítačová grafika (Polsko), My city, my life – Am I proud of it? – prezentace o našem městě a škole (Polsko, Řecko), Geometry in our region – geometrické útvary v našem okolí (Portugalsko). Loňský projekt Scoprirsi vicini (Itálie) získal ocenění Evropský certifikát kvality. V rámci informatiky spolupracovala naše škola s italskou školou v Livornu v prostředí e-learningové platformy TeamFormula – jednalo se hlavně o prezentace zaměřené na vědu a techniku v období renesance.
  • na přípravné schůzce projektu – Comenius v Cádizu (Španělsko) do vypracování projektu zaměřeného na matematiku a přírodní vědy International Maths and Science Studio. Protože byl projekt schválen, v následujících dvou letech 2008-2010 budeme spolupracovat se školami v Německu, Řecku, Portugalsku, Itálii, Rumunsku, Francii, Nizozemí a Španělsku.
  • do mezinárodních projektů Sokrates – Comenius. Druhý projekt byl s ekologickým obsahem a názvem Trees and Plants in Europe. Byla vybrána jako koordinující škola pěti evropských škol (z Irska, Německa, Itálie, Bulharska).
  • do environmentální činnosti - byly 1. gymnáziem v Jihomoravském kraji, které bylo za svou činnost v environmentální oblasti oceněno diplomem 1. stupně Škola udržitelného rozvoje. Diplom byl předán dne 29. ledna 2008 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Jedná se o nejvyšší stupeň a je propůjčen na tři roky.

Je též partnerskou školou:

  • Masarykovy univerzity v Brně
  • Cambridge P.A.R.K
  • Všeobecné zdravotní pojišťovny
  • Komunitního plánování sociálních služeb
© Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace, všechna práva vyhrazena.